Tu działa się historia. Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew

bitwa_warszawska

23 listopada br. oficjalnie zaprezentowano najnowsze wydawnictwo Starostwa Powiatowego w Legionowie. Autorami książki pt.: „Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew” są Krzysztof Klimaszewski i Mirosław Pakuła.

Spotkanie promocyjne zorganizowane w pawilonie Muzeum Historycznego w Legionowie zgromadziło miłośników historii i książek oraz osoby zainteresowane sytuacją i przebiegiem działań zbrojnych na terenie naszego powiatu po I wojnie światowej. Książka jest próbą kompleksowego przedstawienia przygotowań do batalii oraz samych walk w sierpniu 1920 r. na terenach dzisiejszych gmin Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock i Wieliszew. Dotychczas w literaturze historycznej, opisującej wydarzenia tamtego okresu, głównie skupiano się na relacjach z wydarzeń, które miały miejsce w okolicach Radzymina, zwłaszcza dotyczących przełomowej bitwy o Wólkę Radzymińską. Niewiele opracowań dostarcza informacji o obronie Nieporętu i ciężkich walkach na linii Serock-Dębe. „Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew” powstała z potrzeby uzupełnienia tych luk w historiografii. – Wydanie tej publikacji było możliwe dzięki współpracy starostwa ze wszystkimi gminami naszego powiatu. W tej kwestii przemówiliśmy jednym głosem dostrzegając konieczność realizacji takiego przedsięwzięcia i jego wartość – powiedział starosta Robert Wróbel.

W trakcie spotkania przedstawiono sylwetki autorów, którzy przybliżyli zgromadzonym kulisy powstania książki. Krzysztof Klimaszewski i Mirosław Pakuła podziękowali staroście legionowskiemu, burmistrzowi miasta i gminy Serock, wójtom gmin Jabłonna, Nieporęt i Wieliszew za pomoc w wydaniu książki oraz innym osobom i instytucjom za udzielone wsparcie. Prezentacja multimedialna, dotycząca najważniejszych zagadnień poruszonych w publikacji, opatrzona komentarzem autorów, była dopełnieniem wystąpienia. Głos zabrał także jeden z recenzentów dr. hab. Jacek Emil Szczepański. Każdy z obecnych gości otrzymał egzemplarz książki, chętni ustawili się w kolejce po podpisy. Wieczór zakończył się wspólnymi rozmowami i wymianą uwag przy słodkim poczęstunku.