Demencja? To nie dla mnie – ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku

demencja

Pojawienie się choroby Alzheimera w najbliższym otoczeniu najczęściej wzbudza paraliżujący lęk przed tym, co nas czeka. Lęk tym silniejszy, że towarzyszy mu poczucie bezradności wobec nieuchronnego rozwoju choroby.

Stawiamy wówczas pytania: Co teraz? Co robić? Mimo że choroba Alzheimera nie jest uleczalna, można zrobić wiele, by złagodzić jej przebieg i nie dopuścić do drastycznego pogorszenia jakości życia chorego i jego najbliższych. Im więcej dowiemy się o postępowaniu z chorym i chorobie, tym więcej sił będziemy mieli, by się z nią zmierzyć.
Jedną z głównych przyczyn otępienia jest choroba Alzheimera. Uważa się, że jest ona odpowiedzialna za ponad połowę przypadków otępienia wśród ludzi, którzy przekroczyli 65. rok życia. Otępieniu często towarzyszą zaburzenia zachowania, zaburzenia psychotyczne i zaburzenia nastroju, dlatego też konieczne staje się wdrożenie właściwego leczenia i profilaktyki.
Jedną z charakterystycznych cech procesu starzenia się są zmiany w funkcjach poznawczych, takich jak: pamięć, myślenie, rozumienie, orientacja w czasie i przestrzeni, liczenie, pisanie, czytanie, zdolność uczenia się i planowanie. Często u osób starszych obserwuje się znaczne spowolnienie tych procesów. Utrudnia to aktywność zawodową
i społeczną, a czasem także wykonywanie codziennych czynności, komunikację z innymi, zaspokajanie podstawowych potrzeb.


Dlatego też seniorzy w pewnym wieku powinni systematycznie wykonywać ćwiczenia usprawniające umysł, które spowalniają wystąpienie i rozwój problemów z pamięcią. Profilaktyka w tym zakresie jest bardzo ważna i w znacznym stopniu ogranicza pojawienie się problemów.
Ćwiczenia zawarte w tej książce są przeznaczone dla osób starszych, u których można zaobserwować niewielki obniżenie sprawności umysłowej, będące wynikiem starzenia się lub różnych chorób. Rozwiązywanie proponowanych zadań i łamigłówek spowolni rozwój problemów z pamięcią, orientacją w czasie i przestrzeni. Niektóre pytania dotyczące życia osobistego, zmuszając do wspominania dawnych czasów (np. dzieciństwa, lat szkolnych lub wydarzeń mających miejsce niedawno, a także utrwalenia w pamięci ważnych informacji takich jak adres czy numer telefonu.

Ewa Milner-Kochańska
Naczelnik Wydziału zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych

Konkurs

Osoba, która pierwsza poprawnie odpowie na poniższe pytanie, wyśle odpowiedź na adres zdrowie@um.legionowo.pl, otrzyma książkę.

W Polsce osoba starsza to osoba, która ukończyła……..  (który rok życia?).