Dzisiaj

18°C
ciśnienie 1015 hpa,

Jutro

15°C
min. 12°C, maks. 15°C
ciśnienie 1015 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 3.7 µg/m3 (15% normy)Ozon gazowy (O3): 72.52 µg/m3 (60% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 7.5 µg/m3 (2% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 4.4 µg/m3 (2% normy)

Jabłonna. Wypożyczalnia rowerów miejskich powstanie w Chotomowie. Jest dofinansowanie

rower

Podczas rozmów o kłopotach z budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Jabłonna wicewójt mówił, że zostaną one dokończone w drugim etapie. Okazuje się, że pieniądze na ten cel właśnie zostały rozdysponowane, a same ścieżki to nie jedyna inwestycja, jaką zaplanowano.

Program budowy ścieżek realizowany obecnie przez osiem gmin, w którym bierze udział również gmina Jabłonna nie jest podzielony na etapy. Chociaż z wypowiedzi wicewójta Marcina Michalskiego wynikało, że odcinki wyłączone z realizacji w obecnym zadaniu gmina zrealizuje w drugim etapie. Chodziło tu o pozyskanie środków z kolejnego programu i o dokończenie wszystkich planowanych wcześniej odcinków przy współfinansowaniu z innego projektu. Te pieniądze właśnie zostały przyznane, a projekt wygląda bardzo ciekawie.

 

15 000 000 dla Jabłonny

W sumie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozdysponowała 36 400 000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie 3 projektów z listy rezerwowej, z czego 15 600 000 trafi do gminy Jabłonna na dofinansowanie budowy 13 km ścieżek rowerowych. To jednak nie wszystko. Jak informuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w ramach tego dofinansowania w gminie Jabłonna ma też powstać system wypożyczalni rowerów miejskich. Taką informacje potwierdza również Michał Smoliński, kierownik referatu marketingu i komunikacji społecznej. W planach jest również wprowadzenie takich rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo jak strefa wolniejszej jazdy. Część środków zostanie przeznaczona na wymianę oświetlenia ulic.