Dzisiaj

19°C
ciśnienie 1010 hpa,

Jutro

21°C
min. 16°C, maks. 24°C
ciśnienie 1008 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 1.7 µg/m3 (7% normy)Ozon gazowy (O3): 32.37 µg/m3 (27% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 8.7 µg/m3 (2% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 16.9 µg/m3 (8% normy)

W kieszeni wójta

Komentowanie wyłączone
520442180d0ca.jpg

Zaglądanie do cudzej kieszeni jest dość niegrzecznym zwyczajem. Wyjątkiem są pracownicy samorządowi, których zarobki są jawne. W swoim urzędzie miasta czy gminy, o wynagrodzenie włodarza  spytać moźe kaźdy. Inna sprawa, źe nie zawsze dostaniemy odpowiedż na to pytanie. Dlaczego? Bo niektórym urzędnikom się wydaje, źe to musi być pilnie strzeźona tajemnica. Źeby ludzie, narzekając np. na  burmistrza, przynajmniej nie mówili ic nie robi, a zarabia dziesięć (dziewięć, dwanaście – niewaźne) tysięcy. Postanowiliśmy zatem prześledzić, ile zarabiają włodarze gmin z powiatu legionowskiego.
Zacznijmy od podstaw. Na wynagrodzenie szefa miasta, gminy itp. składa się kilka czynników. Najpierw – wynagrodzenie zasadnicze, potem – dodatek funkcyjny, wynagrodzenie specjalne i ewentualnie wysługa lat. Na to ile zarabia szef gminy największy wpływ ma rada danej gminy. To ona ustala pensję wójta (podobnie jak burmistrza, prezydenta itp.).

Zachować umiar
Czym powinni kierować się radni, ustalając wysokość wynagrodzenia szefa swojej gminy? Które czynniki naleźy wziąć pod uwagę? Jaki wpływ na pensję urzędników ma decyzja organu stanowiącego gminy ustalająca zarobki szefa gminy?
Rada Miasta lub Gminy, podejmując decyzję o wysokości pensji dla swego szefa, daje tym wyrażne wskazanie dotyczące zarobków pozostałych pracowników samorządowych. Ten czynnik wymaga teź od radnych starannego rozpatrzenia. Kształtowanie wysokości płac w samorządzie jest zaleźne zarówno od wyników pracy urzędu, jak i sytuacji na lokalnym rynku pracy. Płace nie mogą drastycznie odbiegać od średniego poziomu wynagrodzenia w danym mieście i gminie, bo budzi to poczucie naruszania zasady sprawiedliwości społecznej. Nie mogą być jednak zbyt niskie, bo wówczas samorząd straci szansę pozyskiwania dobrych specjalistów. Ile zatem zarabiają nasi włodarze?

Uchwalona 22 kwietnia 2008 r. nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, określiła stawki wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów, które obecnie w gminach do 15 tysięcy mieszkańców określono w granicach 4200-5900 oraz dodatku funkcyjnego, który określono w granicach 1500-1900 zł. Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia  jest równieź dodatek specjalny przyznawany w kwocie maksymalnie do 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Składnikiem  wynagrodzenia jest takźe dodatek za wysługę lat, wynoszący 20% wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z rozporządzeniem, określone w nim zmiany wynagrodzenia mogą obowiązywać od 1 stycznia 2008 r. We wszystkich gminach naszego powiatu wynagrodzenie wójtów i burmistrza zostało określone w maksymalnych stawkach określonych w cytowanym rozporządzeniu.
Gmina Wieliszew więcej od prezydenta
Wieliszewski parlament na mocy uchwały podjętej w dniu 10 czerwca 2008 r.
ustalił wynagrodzenie dla Wójta Gminy Wieliszew – Waldemara Kownackiego:
Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.900 zł.
Dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł
Dodatek specjalny – 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Łącznie 13 809 zł miesięcznie* (na podstawie oświadczenia majątkowego za 2009 r.)
Uchwała obowiązuje od 1 kwietnia 2008 r.
Dodajmy, źe zdobycie informacji z gminy Wieliszew zajęło nam tydzień, choć w kaźdym urzędzie obowiązuje dostęp do informacji publicznej, na podstawie której mieszkaniec, przeciętny zjadacz chleba ma prawo wglądu do dokumentów, po wypełnieniu odpowiedniego wniosku. Urząd Gminy Wieliszew bronił się jednak niczym twierdza przed udzieleniem tej informacji naszej gazecie. W końcu mury obronne zostały pokonane, a walka wygrana.

Gmina Jabłonna – cztery złote za Wieliszewem
Uchwałą z 25 lutego 2009 r. Rada Gminy Jabłonna ustaliła następujące zasady miesięcznego wynagrodzenia dla Wójt Gminy – Olgi Muniak:
Wynagrodzenia zasadnicze – 5 900 zł
Dodatek funkcyjny – 1 900 zł
Dodatek specjalny – w wysokości 40% wyn. zasadniczego i dod. funkcyjnego
Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
Miesięcznie 13 805 zł brutto* (na podstawie oświadczenia majątkowego za 2009 r.)
Uchwała weszła w źycie z mocą obowiązującą od 1 lutego 2009.

Gmina Legionowo – dobra trzynastka
Na mocy Uchwały Rady Miasta z 25 czerwca 2008 r. ustalono nowe zasady wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta – Romana Smogorzewskiego
Wynagrodzenie zasadnicze – 6200 zł
Dodatek funkcyjny – 2100 zł
Dodatek specjalny – 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
Dodatek za wysługę lat – według obowiązujących przepisów
Daje to łącznie kwotę 13 tysięcy złotych*
Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.

Gmina Serock ponad jedenaście
Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 maja 2008 r. ustalono następujące zasady wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta i Gminy – Sylwestra Sokolnickiego:
Wynagrodzenie zasadnicze – 5900 zł
Dodatek funkcyjny – 1900 zł
Dodatek specjalny w kwocie 3120 zł
Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
Razem daje to kwotę 11 976 zł  miesięcznie brutto*
Uchwała obowiązuje od 1 kwietnia 2008 r.

Gmina Nieporęt mniej od Serocka o 22 zł
Na mocy Uchwały z 15 maja 2008 r. ustalono miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Nieporęt – Sławomira Macieja Mazura:
Wynagrodzenie zasadnicze – 5 900 zł
Dodatek funkcyjny – 1 900 zł
Dodatek specjalny – 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
Dodatek za wysługę lat – 20% wynagrodzenia zasadniczego
Miesięcznie 11 954 zł*
Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.

Powiat Legionowski najmniej, ale teź nieżle
Zarobki miesięczne starosty Jana Grabca ustaliła Uchwała Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Starosty Legionowskiego:
Wnagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 960 zł,
Ddatek funkcyjny w kwocie 1 950 zł,
Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów
Dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie, tj. 3 164 zł
Miesięczna pensja: 11 800 zł*
Udało nam się równieź ustalić dochody osiągnięte przez naszych włodarzy
NA PODSTAWIE OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2009 r. i porównać je z okresem sprzed dwóch lat. Oto zestawienie:
Roman Smogorzewski  (Prezydent Legionowa) – 170 251 zł
Waldemar Kownacki (Wójt Gminy Wieliszew) – 179 520 zł
Olga Muniak (Wójt Gminy Jabłonna) – 179 476 zł
Sylwester Sokolnicki (Burmistrz Miasta i Gminy Serock) – 155 697 zł
Maciej Mazur  (Wójt Gminy Nieporęt) – 155 408 zł
Jan Grabiec (Starosta) – 153 125 zł

Dla porównania dochody osiągnięte w 2007 r.:
Roman Smogorzewski – 133 193 zł
Waldemar Kownacki – nie podano kwoty
Olga Muniak – 93 296 zł
Sylwester Sokolnicki – 123 272 zł
Maciej Mazur – 120 049 zł
Włodarzom naszych samorządów oprócz wynagrodzeń, przysługują ponadto jeszcze inne radości źycia: laptop, telefon komórkowy, a takźe samochód słuźbowy. Czy zatem samorządowcy zarabiają adekwatnie do zakresu obowiązków i wyników swojej pracy? Oceńcie to sami i piszcie na: redakcja@gazetapowiatowa.pl z dopiskiem FAJNA PENSJA. Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy.
jakub

* Podane kwoty są kwotami brutto