Dzisiaj

20°C
ciśnienie 1016 hpa,

Jutro

26°C
min. 17°C, maks. 28°C
ciśnienie 1021 hpa,

VIII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności

Komentowanie wyłączone
światowy-zwiazek-polskich-zolnierzy-lacznosci_14

VIII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności

25 i 26 września 2015 r. w hotelu „Mario” w Zegrzu Płd. obradował VIII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Związek to stowarzyszenie istniejące od ponad 20 lat, liczące ponad 300 członków skupionych w 8 oddziałach, w tym 2 działających na terenie powiatu legionowskiego (Zegrze i Białobrzegi). Do organizacji należą wojskowi łącznościowcy w czynnej służbie lub w rezerwie oraz członkowie ich rodzin. W Związku działają osoby w wieku od dwudziestu kilku do ponad osiemdziesięciu lat, kobiety i mężczyźni.

Głównym zadaniem Związku jest jednoczenie rozproszonych w kraju i za granicą środowisk łącznościowców i informatyków, popularyzacja historii wojsk łączności i informatyki oraz historii oręża polskiego. Członkowie Związku uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, wojskowych oraz plenerowych w czasie których popularyzują wojskową łączność. Stowarzyszenie organizuje też konferencje i prelekcje oraz prowadzi działalność publicystyczną i wydawniczą. Dwa razy w roku ukazuje się „Komunikat ŚZPŻŁ”, który ma charakter periodyku o profilu fachowo-historycznym ze znacznym wkładem informacji bieżących o działalności Związku oraz wojsk łączności i informatyki.

Co 3 lata odbywają się walne zjazdy delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Delegaci VIII Walnego Zjazdu obradującego we wrześniu br. udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dokonali kilku zmian w statucie. Zostały też wybrane nowe władze naczelne Związku, między innymi Zarząd Główny w składzie: prezes Edmund Smakulski, wiceprezes Mirosław Pakuła, skarbnik Agata Purzycka, sekretarz Mieczysław Hucał oraz członkowie: Marian Jakóbczak, Bogumił Tomaszewski, Andrzej Korneluk, Jan Kowalski, Jan Myślak i Jacek Kapuściarek.

W czasie zjazdu wytyczono także kierunki działania Związku na kolejne 3 lata. Za główne zadanie przyjęto pozyskiwanie nowych członków i tworzenie nowych oddziałów organizacji. Podkreślono także, że należy kontynuować współpracę z centralnymi organami kierowniczymi wojskowej łączności i informatyki oraz jednostkami wojskowymi. Za ważne zadanie uznano kontynuowanie działalności wydawniczej Związku.

Zjazdowi towarzyszyła wystawa zabytkowego sprzętu łączności ze zbiorów Mieczysława Hucała, prezesa Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ. Wśród prezentowanego sprzętu znalazły się egzemplarze wojskowych telefonów polowych począwszy od I wojny światowej. Bogata była również kolekcja radiostacji wojskowych.

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, który ma swoją główną siedzibę w Zegrzu, jest prężną organizacją, która od kilku lat przeżywa znaczny rozwój. Związek jest przykładem bardzo dobrej współpracy młodszego i starszego pokolenia w sytuacji gdy łączy ich wspólna pasja i chęć działania.

Mirosław Pakuła