Dzisiaj

23°C
ciśnienie 1019 hpa,

Jutro

25°C
min. 19°C, maks. 28°C
ciśnienie 1024 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 11.1 µg/m3 (44% normy)Ozon gazowy (O3): 35.46 µg/m3 (30% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 7 µg/m3 (2% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 14.8 µg/m3 (7% normy)

Agnieszka Rynecka (.Nowoczesna): Szpital powinien powstać na Sowińskiego, inwestujmy w OZE

Komentowanie wyłączone
Agnieszka rynecka

Agnieszka Rynecka (fot. arch. prywatne)

Kolejnym kandydatem do Sejmu, który udzielił odpowiedzi na nasze pytania jest Agnieszka Rynecka z Rajszewa. Kandydatka ubiega się o mandat z 4 miejsca z listy komitetu Nowoczesna.

Czy polski rząd postępuje słusznie zgadzając się na przyjęcie uchodźców z Syrii? Dlaczego? Na jakich warunkach powinni być oni przyjmowani. Gdzie powinni być umieszczani? W mniejszych miejscowościach takich jak Legionowo czy większych miastach?

Przyjmujemy uchodźców – ludzi, którzy uciekają ze swego kraju przed działaniami wojennymi. Jako Polacy w swej historii również zmuszeni byliśmy korzystać z gościnności innych krajów – mamy więc moralny obowiązek przyjąć uchodźców. Fakt, że mamy do czynienia z inną kulturą czy religią, nie powinien mieć na to wpływu. Pamiętajmy, że mówimy o 8 tysiącach osób. Taka liczba nie jest w stanie zagrozić naszej tradycji ani kulturowej, ani religijnej. Varietas delectat – jak mawiali starożytni. Z uwagi na różnice kulturowe i religijne sadzę, że łatwiej byłoby zasymilować się rodzinom uchodźców w większych miastach czy aglomeracjach. Jednak nie jestem za tworzeniem ośrodków, a za umieszczaniem rodzin wśród mieszkańców osiedli większych miast. Trudno tu jednoznacznie określić, jakie miasta pod względem liczby mieszkańców byłyby najlepszym miejscem do zamieszkania dla rodzin uchodźców. Wskazanie miejscowości to praca m.in. dla socjologów, którzy pod uwagę musieliby wziąć szereg innych danych. Ponadto dobrym rozwiązaniem jest również możliwość wstępnej deklaracji przyjęcia uchodźców przez miasta i gminy.

Gdybyśmy jednak mieli oprzeć się jedynie na liczebności mieszkańców to sądzę, że liczba mieszkańców Legionowa mogłaby być dolną granicą. Mówimy o uchodźcach, a nie o emigrantach, więc mają oni status uchodźcy, który jednoznacznie określa warunki ich pobytu.

Jakie poglądy reprezentuje Pani w sprawie relacji Państwo – Kościół? Czy lekcje religii powinny być nadal finansowane z budżetu Państwa. Czy kościół powinien być opodatkowany? Czy konkordat powinien być utrzymany w obecnej formie, czy powinny być w nim wprowadzone zmiany? Jeżeli tak, to co wymaga korekty?
Nowoczesna opowiada się za likwidacją przywilejów. Jednym z nich jest finansowanie nauki religii w szkołach. Płacimy za to 1,2 mld zł. To bardzo duża kwota i można ją wykorzystać na sfinansowanie obiadów w szkołach lub inne cele związane z edukacją. Nauka religii może i powinna pozostać w szkołach. Posiadają one odpowiednią infrastrukturę i rozwiązanie to nie powoduje konieczności dowożenia dzieci poza teren szkoły.

Państwo według Konstytucji RP jest z zasady świeckie. Polacy mogą wyznawać dowolną religię, szanując nawzajem swoje przekonania. I tej zasady powinniśmy się trzymać. Lekcje religii nie powinny byc finansowane z budżetu Państwa. Nie stoi to w zgodzie z zasadą jednakowego, sprawiedliwego poszanowania wszystkich wyznań. Jeśli przedmiotem lekcji byłoby religioznawstwo czy etyka, a nauczyciel byłby świecki – takie zajęcia finansujmy, bowiem w takim kształcie rozszerzają wiedzą i światopogląd uczniów. Ten zapis w konkordacie powinien zostać zmieniony –  art.12 Konkordatu. Opodatkowanie kościoła – tak. Kościół to instytucja, która posiada osobowość prawną. Zgodnie z zapisami art.23 konkordatu umożliwia  ona  nabywanie, posiadanie, użytkowanie i zbywanie mienia nieruchomego i ruchomego oraz zbywanie i nabywanie praw majątkowych. Nie ma więc powodu, dla którego nie miałaby podlegać takim samy regulacjom podatkowym jak pozostałe podmioty.

Obecnie Państwo Polskie stawia Kościół Katolicki w tak uprzywilejowanej pozycji, że z budżetu Państwa czyli wszystkich podatników, wspomaga go dotacjami na poziomie kilku miliardów złotych. Taką bowiem kwotę generują rokrocznie: finansowanie religii w szkołach, dotacje dla katolickich uczelni, szkół, przedszkoli i domów opieki. Zapis Konkordatu w art.15 mówi wprost o obowiązku dotowania przez Państwo Polskie Papieskiej Akademii Teologicznej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dotowane są również wydziały teologiczne, utrzymywani z budżetu są także kapelani w szpitalach, wojsku i innych służbach mundurowych, a także działalność charytatywna Kościoła czyli Caritas.

Najmniej wątpliwości wzbudza dotowanie remontów zabytkowych kosciołów. Państwo Polskie przed podpisaniem Konkordatu też wspierało działania Kościoła, ale była to jego dobra wola. Teraz jest to obowiązek wynikający z zapisów umowy. W państwie świeckim i neutralnym światopogloądowo taki obowiązek powinien zostać zniesiony.

Czy polski system podatkowy wymaga zmian. Jeżeli tak, to jak w jaki sposób?

Proponujemy rozwiązanie – 3 x 16% (PIT, CIT, VAT). Im prościej tym lepiej. Proste rozwiązania podatkowe likwidują szarą strefę, unikanie płacenia podatków. 16% to najniższa skala podatkowa, żeby budżet się zbilansował. Średnia ważona z obecnych 3 stawek (5, 8 i 23) to właśnie 16%. Tyle wynosi efektywna stawka VAT. Dlatego na tym poziomie ta zmiana się bilansuje. Nie zwiększy się deficyt budżetowy, gdyż  wpływy do budżetu pozostaną plus-minus na tym samym, co obecnie, poziomie. Proponujemy też zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania, co jest rozwiązaniem skierowanym do osób najmniej zarabiających, a także likwidację ulg emerytalnych.

Zasada jest jedna – przejrzyście, prosto i uczciwie. Każdy z nas powinien wiedzieć, jakie podatki płaci. Obecny system powoduje, że wielkie korporacje podatków nie płacą, a mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa muszą te braki pokryć. Nie będzie takiej możliwości przy jednoznacznych interpretacjach – jednolita stawka VAT. Ponadto proponujemy wpłaty VAT do Urzędów Skarbowych, a nie do kontrahentów.

Czy jest Pani za obniżeniem wieku emerytalnego? W jakim kierunku powinien ewoluować system emerytalny w Polsce?

Nie, jestem za utrzymaniem podwyższonego wieku emerytalnego ze względów ekonomiczno-gospodarczych oraz demograficznych. Proponujemy stopniowe ujednolicanie systemu poprzez obejmowanie nim nowych osób wchodzących na rynek pracy: górników, rolników i pozostałych, uprzywilejowanych do tej pory grup zawodowych. Nowoczesny system emerytalny należy uzupełnić kapitałową częścią, która zwiększy emerytalne bezpieczeństwo. Część składki na III filar mogłaby pochodzić z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a część płaciłby sam pracownik. Systemem objęty byłby każdy wchodzący na rynek pracy. Tak skonstruowany system emerytalny, choć nieidealny, zwiększa prawdopodobieństwo dobrego emerytalnego zabezpieczenia na przyszłość.

Czy polskie górnictwo dalej powinno być dotowane z budżetu Państwa. Czy popiera Pani rozwój Odnawialnych Źródeł Energii? Jeżeli tak to w jakiej formie?

Górnictwo w Polsce jest niestety na skraju upadku; państwo nigdy nie będzie takim właścicielem kopalń, aby zapewnić im rentowność.

Kopalnie powinny być sprywatyzowane już dwa lata temu – przeróżne programy, które w międzyczasie powstały na szczeblu rządowym nie przyniosły rezultatu. Wręcz przeciwnie – zaniżanie cen węgla prowadzi do upadku funkcjonujące na rynku prywatne kopalnie, przykładem jest Bogdanka.  Dotowanie kopalni powoduje też, że nie reagują one na zmiany zachodzące na rynku i nie wykorzystują krótkich okresów dobrej koniunktury.

Jest jeszcze druga strona medalu – projekt dofinansowania kopalń pewnie nie uzyska zgody Komisji Europejskiej. Polska może „węglem stać”, ale tylko wtedy gdy jego zasoby będą racjonalnie wykorzystywane – tak aby górnictwo było rentowne. Zdecydowanie należy inwestować w rozwój Odnawialnych Źródeł Energii zwracając uwagę, aby były one dostosowane do warunków środowiskowych, geologicznych i specyfiki przyrodniczej. Warto byłoby inwestować w propagowanie rozwiązań na szczeblu lokalnym i indywidulanych. Już teraz coraz więcej z nas korzysta z paneli słonecznych czy pomp ciepła.

Czy na szczeblu administracji samorządowej powinna być wprowadzona kadencyjność  (na stanowiskach prezydentów, burmistrzów, wójtów) i dlaczego?
Jestem przeciwna wprowadzaniu kadencyjności na szczeblu władz samorządowych wybieranych w wyborach bezpośrednich z okręgów jednomandatowych. Taki sposób wyboru władzy samorządowej sprawia, że podlega ona pełnej weryfikacji podczas kolejnych wyborów i tylko od samych wyborców zależy, czy pozostanie na kolejną kadencję czy nie.

Czy w powiecie legionowskim powinien być szpital? W którym miejscu i w jakiej formie powinien być zorganizowany? Jakie działania zamierzałby Pani podjąć aby taka placówka w powiecie legionowskim powstała?

Tak, jestem zwolenniczką pomysłu wybudowania szpitala w Legionowie. Lokalizacja na działce w Legionowie przy ul. Sowińskiego jest dobrym wyborem. Mieszkańcy powiatu chcą szpitala na swoim terenie od dziesięcioleci. Powstanie w Legionowie szpitala powiatowego to nie fanaberia tylko realna potrzeba. Pracują na to od lat przedstawiciele gmin naszego powiatu, przeprowadzono również konsultacje społeczne odnośnie lokalizacji szpitala, przygotowano analizę potrzeb medycznych mieszkańców oraz analizy prawne, dotyczące zorganizowania szpitala we współpracy z inwestorem prywatnym.

Mieszkańcy Legionowa mają do dyspozycji 2 szpitale – na warszawskim Bródnie oraz w Nowym Dworze Mazowieckim. Liczba mieszkańców powiatu rośnie z roku na rok (aktualnie jest to już około 100 000 !), karetki pogotowia większość czasu spędzają w drodze do i z okolicznych szpitali. Szpital Bródnowski wybudowany został do zaspokojeani potrzeb mieszkańców tej dzielnicy obecnie obsługuje dodatkowo meszkanców Białołeki i naszego powiatu. To gwarantuje kilkugodzinne kolejki. Wciąż słychać również sygnały o problemach z przyjęciem mieszkańców powiatu do szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim z powodu braku miejsc.

W pracy parlamentarnej bezwzględnie należy wesprzeć rozmowy władz samorzadowych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wsparcie ze strony władz samorzadowych nie tylko powiatu ale także Białołęki już jest.

Jak powinna być organizowana komunikacja w obrębie aglomeracji warszawskiej. Powinniśmy dalej wspierać rozwój kolei? Skąd powinny być finansowane inwestycje?

Wydaje mi się, że obecny kierunek rozwoju komunikacji w aglomeracji warszawskiej jest dobry – powinniśmy skupić się na rozwoju kolei. Obecnie działająca Warszawska Karta Miejska i rozszerzenie jej na 2 strefy – miejską i podmiejską  oraz wprowadzenie wspólnego biletu ZTM-KM – w moim przekonaniu jest bardzo efektywnym rozwiązaniem. Poprawić się musi jedynie infrastruktura wokół dworców podmiejskich i to właśnie działanie, w ramach wspierania rozwoju kolei, powinniśmy realizować. Inwestycje lokalne – dworce, parkingi pozostać powinny w zakresie samorządów lokalnych. Obecny schemat działania w ramach współpracy międzygminnej funkcjonuje sprawnie – tu przykład współpracy m.st. Warszawy (Zarząd Transportu Miejskiego) z miastem Legionowo w zakresie linii komunikacyjnych. Działania marketingowe i promocyjne dotyczące tych narzędzi powinny być realizowane  na obydwu szczeblach i wzajemnie sie uzupełniać. Komunikacja wewnętrzna i jej rozwój pozostać powinny na szczeblu samorządowym z wiodącą rolą powiatu.

Jakie inne działania na rzecz powiatu legionowskiego podejmie Pani, jeżeli zostanie Pani posłem wybranym z naszego okręgu wyborczego?

W chwili obecnej są cztery priorytety:

– szpital w powiecie legionowskim;
– modernizacja i rozbudowa sieci drogowej w powiecie, w tym przede wszystkim DK 61;
– komunikacja wewnętrzna w powiecie – rozbudowa komunikacji między miejscowościami ościennymi a Legionowem;
– większy i łatwiejszy dostęp do kultury w powiecie (sala kinowa, scena teatralna).

 

Popierasz Agnieszkę Rynecką? Zagłosuj na nią w naszym plebiscycie wyślij SMS pod nr 71601 o treści GP.SEJM.8  (koszt SMS-a 1,23 PLN brutto)

Lista pozostałych kandydatów biorących udział w plebiscycie znajduje się TUTAJ

Podziel się tą informacją ze znajomymi

Facebook
Google+

komentarze: 24

 1. Szybka subiektywna recenzja: a) o OZE pojęcia brak (gładkie słówka czytane wprost z dokumentów programowych tej partii, bzdury), b) Szpital na Sowińskiego – poroniony pomysł by budować dużą placówkę w centrum miasta, przy ruchliwych skrzyżowaniu, bez miejsc parkingowych czy miejsca na lądowisko systemu ratownictwa c) brak kadencyjności w samorządzie – pani jest chyba znajomą romana, słowo daję 🙂 i grande finale: d) 3×16% – proszę wtedy powiedzieć Polakom, z czego domknie pani budżet Państwa, bo już przy propozycji 3×19 deficyt wynosi 20% i jesteśmy drugą Grecją w ciągu 2 lat. Ogólna ocena: bardzo słabo, mowa trawa i brak pojęcia w skali makro, chore pomysły na poziomie samorządu.

  • Dziękuję za recenzję. Co do osądu mojej wypowiedzi – wolny kraj każdy może oceniać indywidualnie.
   Każdy komentarz dla mnie ważny, wskazuje na obszary, w których należy tłumaczyć zagadnienia dokładniej 🙂

   Niestety nie znam Pana Romana Smogorzewskiego (bo chyba o niego chodzi w Pana wpisie ?), przedstawiłam swoje zdanie w odpowiedzi na pytanie dotyczące kadencyjności i co do zasady jest ono rozbieżne ze stanowiskiem .Nowoczesna. Nie mniej jednak na szczeblu samorządowym oceniamy bezpośrednio i naprawdę nie rozumiem, dlaczego mieliby być poddani zasadzie kadencyjności również Ci, których praca oceniania jest dobrze lub bardzo dobrze przez większość. Proszę pomysleć o kraju, nie tylko o naszym powiecie 🙂 pozdrawiam

   • ja bym nie strzelał w gotowca – tak kazali i trudno. A że bez sensu i że zabija autentyczność – no cóż, brak autorskiego pomysłu na kształt tego ruchu jest widoczny jak na dłoni a wklejanie copy-paste się mści. Po co ta publiczna debata, skoro wszystko jest ustalone z góry?

   • Pani Agnieszko proszę nie przykładać uwagi do gościa to lokalny pieniacz, człowiek który obraża ludzi, frustrat z kompleksami, który próbował układać się ze skompromitowaną władzą, żeby czerpać korzyści. Typ geszefciarza, cwaniaka. Tylko jego poglądy muszą być najlepsze. 🙂 inni się nie liczą chyba że ci, którzy coś „dają”. Wszyscy już go znają w miejscowościach ościennych i jest pośmiewiskiem środowiska lokalnego. Pewnie już niedługo będzie uczył Panią logiki to jego konik. Ma kompleksy na punkcie swojego wykształcenia, wiec jest pierwszy do pouczeń. Jeśli Pani zostanie Posłem jako pierwszy zjawi się u Pani, żeby pogadać o jego biznesie. Tak więc spokojnie. Ja popieram Panią, mimo że nie znam Pani.

    • Dziękuje i za rady i za poparcie 🙂

    • miarą sukcesu jest posiadanie wrogów, choćby tak cienkich jak „tutejszy” 🙂

 2. „Veritas delectat” – prawda sprawia przyjemność?
  Veritas, varietas – faktycznie to prawie bez różnicy :-d

 3. Przeklejam z wikisłownika:
  „varietas delectat – zmienność sprawia przyjemność
  Źródło: Rhetorica ad Herennium III, 12.
  zasada starożytnej retoryki nakazująca urozmaicać tok przemówienia, żeby zapobiec jego monotonii, a tym samym zmęczeniu i znudzeniu słuchaczy.”
  Z kontekstu w jakim wymieniona sentencja została (temat uchodźców) użyta można wysnuć przypuszczenie że treści odpowiedzi nasza kandydatka otrzymała w postaci gotowca 🙂

  • Jeśli wpis dotyczący gotowca można potraktować jako komplement to wypada podziękować. Inni mogą mieć gotowca ode mnie. 🙂
   Za poprawną formę pisowni łacińskiej – dziękuję. Poprawiam.

 4. Tyle tylko, że kogoś, kto w kampanii wyborczej posługuje (czy posiłkuje) się gotowcami można określić mało eleganckim mianem Mapeta (właśc.: Muppeta)
  Proponuję dogadać się z kilkoma innymi kandydatami i zorganizować (np. w sali widowiskowej ratusza) debatę wyborczą. Na pewno bym przyszedł i zadał kilka pytań.

  • Zatem mój wpis znowu był niejasny – to nie jest gotowiec, to sa moje własne słowa. I tak jak napisałam – ja przygotowałam jak widać dobrego gotowca dla innych 🙂
   A tak a propos – mam do czynienia z Waldorfem czy Stetlerem ? 🙂

 5. Aby dać się złapać na te tanie komplementy , musiałbym mieć chyba Ego Fekalisty. 🙂
  Na szczęście moje jest takie jak być powinno (1:Wiedza)

 6. Mówi Pani, że inna kultura i religia nie ma znaczenia. Owszem ma, ponieważ nie ma czegoś takiego w teorii cywilizacji jak ich wzajemne przenikanie się. One zawsze będą się ze sobą ścierać i ta słabsza będzie wypierana.
  Naprawdę, droga Pani wystarczy popatrzeć co się dzieje w innych krajach za sprawą tych tzw. „uchodźców”. Czy nie czas najwyższy, aby wreszcie Polak był mądry PRZED szkodą?

 7. Panie Michale czy sadzi Pan, ze nasza religia jest tak słabo w narodzie zakorzeniona, ze zagrozi jej 8 tys. osób ? Historia pokazuje inaczej. Pozdrawiam

 8. Trochę mnie dziwi taki ton dyskusji o uchodźcach (nie emigrantach !) Jakoś już wszyscy zapomnieli o ponad 80 tysiącach Czeczeńców, którzy trafili do Polski. Z tego co widzę nie zabrali pracy Polakom, nie stworzyli własnych enklaw gdzie panuje szariat, za to na tyle skutecznie wtopili się w społeczeństwo, ze właśnie o nich wszyscy zapomnieli. Jakoś nie widzę aby na walkach Mameda Chalidowa grupy Korwinistów czy PiSowców krzyczeli „precz z Polski”. Już słyczę odpowiedzi: „ale Czeczeńcy to co innego”. Nie prawda. Może mało kto wie ale w armii ISIS Czeczeńcy i Inguszeci zajmują wysokie stanowiska dowódcze. Różnica polega na tym, że Czeczeńcy przybili do Polski uciekali, przed wojną, śmiercią i prześladowaniami i nie chcieli już dalej walczyć. Parę lat wystarczyło aby zasymilowali się w nowej rzeczywistości i środowisku. Przy nich przyjęcie 7-8 tysięcy Syryjczyków, do tego w większości chrześcijan jest na prawdę jakimś problemem dla 38,5 milionowej niemal jednolitej etnicznie Polski ?
  Na koniec przypomnę o wietnamskiej społeczności w Polsce. Ich nowe pokolenie właśnie wchodzące w dorosłe życie jest już niemal całkowicie spolonizowane.

 9. W krajach europy zachodniej nie zaczęło się to wszystko, co dzieje się teraz od razu od kilku milionów, tylko właśnie do tych „symbolicznych” ilości, ponad to polskie służby złożyły raport do MSW, z którego jasno wynika, że nie są przygotowani na przyjęcie takiej grupy osób. Poza tym sądzę, że skoro tylu naszych rodaków ledwo wiąże koniec z końcem to w pierwszej kolejności powinniśmy pomóc im i repatriantom, a dopiero później innym.

  • Zgadzam się panie Michale, nie wyciągając wniosków z historii jesteśmy zmuszeni na jej powtarzanie.

 10. Poprawność polityczna każe udawać że problemu uchodźców i islamu nie ma. Pięknie ale zupełnie inne zdanie mają chociażby mieszkańcy Marsylii
  Taki cytat chociażby
  „do Marsylii przylgnęło określenie „śródziemnomorskie Chicago”. Bo portowe miasto stało się centrum francuskiego bandytyzmu. Gangsterskie strzelaniny są na porządku dziennym, mafijne organizacje, które przyjeżdżają z krajów arabskich, rządzą i dzielą. Broń maszynową można kupić już za 500 euro. Wymowne jest to, że w pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku odnotowano 15 morderstw – pięciokrotnie więcej niż wskazuje średnia dla całego kraju.

  – Nie tylko północ tak wygląda. Podczas urlopu zwiedzałem dzielnicę Mazargues na południu Marsylii. W każdej ulotce czy przewodniku pisano, żeby zostawiać samochody otwarte, bo w innym przypadku rabusie wybiją szyby. Radzono nawet, by otworzyć schowki. Jak parkujesz na parkingu turystycznym, pod butami wszędzie masz potłuczone szkło. Mieszkają tam właściwie tylko muzułmanie. Charakterystyczne są też tam palone przez nich na ulicy śmieci – opowiada Tomek z Warszawy, który w tym roku odwiedził francuskie miasto.”

  A co to wszystko ma się do Polski ????. Ano to że europejska tolerancja i polityka multi- kulti doprowadziły do powstania PATOLOGII
  Całe bandy islamskich gówniarzy, nie parających się żadną uczciwą pracą zastrasza, okrada ludzi którzy przygarnęli ich pod swój dach
  W Anglii muzułmańskie patrole zastraszają dziewczyny które są „nieskromnie” ubrane
  O Czeczeńcach którzy rządzą w ośrodkach dla uchodżców i narzucają prawo islamu także czytałem

 11. nowoczesna i wszystko jasne:
  przecież ta partia to wielka sciema, DLACZEGO? przesledzic prosze jak ciezko stworzyc struktury na terenie calego kraju- takim przykladem jest GRZEGORZ BRAUN I PAWEL KUKIZ. A tu sobie jacys goscie wychodza jak zolwie ninja —-POLSKO NIEDAJ SIE ZNOW OSZUKAC.
  Okazuje się, że tzw Nowoczesna Petru, to w rzeczywistości Stara Rupieciarnia, powiązana personalnie z Bulem, Balcerowiczem i diabli wiedzą z kim.
  Sekretarz generalny partii Nowoczesna, Adam Szłapka zostanie przesłuchany ws. zaginięcia „Gęsiarki” . Szłapka jako pracownik Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego pracował w pomieszczeniu, z którego obraz zniknął i jego nazwisko pojawia się w materiałach śledczych.
  c.b.d.o.

 12. polecam :Wczoraj w PO i u Komorowskiego, dziś u Petru. Kim są liderzy „Nowoczesnej”
  niezalezna.pl/71591-wczoraj-w-po-i-u-komorowskiego-dzis-u-petru-kim-sa-liderzy-nowoczesnej

 13. Pani Agnieszko…?

 14. Pani Agnieszko jestem kandydatem z ramienia Kukikz ’15 z okręgu 20. Chciałem zapytać o górnictwo, proszę zapoznać się z moim poglądem: //gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/powiat-legionowski/jerzy-calinski-wybory-parlamentarne-2015/ jak i z artykułem z niezależnej: //niezalezna.pl/65449-kto-dzialal-na-szkode-kompanii-weglowej-wygaszanie-polski-1989-2015-szokujace-ustalenia
  Czy zamiast prywatyzować nie lepiej ograniczyć wydatki i zwiększyć rentowność ?

  I pytanie o imigrantów – jak to się ma repatriantów, czy też odmowy przyjęcia 50 Polaków z Mariupola ? czy rządzący nie powinni dbać w pierwszej kolejności o Polaków ? Przykład, że my również emigrowaliśmy nie uważam za trafiony, z tego powodu, że potrafimy się adoptować a jak wiemy muzułmanie nie asymilują się. Czy nowoczesna wyciąga wnioski z takich krajów jak Francja, Niemcy, Szwecja i wyobraża sobie Polskę za 30 lat ?

  Trochę Pani podpowiadam ale szczerze chętnie poznam Pani poglądy.
  Pzdr,
  Jerzy Caliński Kukikz ’15

 15. money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/stawki-vat-w-polsce-petru-chce-jednej,86,0,1920598.html

  prawda, jak zawsze – w komentarzach 🙂

 16. Poglądy tu zaprezentowane są zbliżone do platformerskich. Nic nowego, ciekawego. Kandydatka wygląda na posłusznego szeregowca swojej partii.