Dzisiaj

23°C
ciśnienie 1019 hpa,

Jutro

25°C
min. 19°C, maks. 28°C
ciśnienie 1024 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 11.1 µg/m3 (44% normy)Ozon gazowy (O3): 35.46 µg/m3 (30% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 7 µg/m3 (2% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 14.8 µg/m3 (7% normy)

Gabriela Wodzyńska (KORWiN): nie dla finansowania lekcji religii, prywatyzacja kopalni i transportu

Komentowanie wyłączone
Gabriela-Wodzynska

Gabriela Wodzyńska

Gabriela Wodzyńska to kolejna kandydatka do Sejmu z terenu powiatu legionowskiego, który udzielił odpowiedzi na rozesłane przez nas pytania. Kandydatka startuje z 7 miejsca na liście partii KORWiN. 

Czy polski rząd postępuje słusznie zgadzając się na przyjęcie uchodźców z Syrii? Dlaczego? Na jakich warunkach powinni być oni przyjmowani. Gdzie powinni być umieszczani? W mniejszych miejscowościach takich jak Legionowo czy w większych miastach?

Na chwilę obecną nie możemy pozwolić sobie na pomoc imigrantom. Polski rząd ma obowiązek zapewnić w pierwszej kolejności godne życie Polakom. Niestety rzeczywistość weryfikuje te założenia. Tysiące obywateli emigruje. Coraz więcej spośród rodaków ledwo wiąże koniec z końcem. Warto w tym miejscu podkreślić, że fundusze ze środków UE nie zasilą budżetu samorządów, w których imigranci mają zostać przyjęci. Czy polskiego obywatela stać na dodatkowe obciążenia finansowe w imię solidarności?
Ponadto kwestią nadrzędną powinna być ochrona bezpieczeństwa państwa. Według danych ONZ 75% nielegalnych imigrantów to młodzi mężczyźni. Odmienne determinanty religijne i etniczne kultur: chrześcijańskiej i muzułmańskiej doprowadzą do powstania antagonizmu kulturowego, który może być zarzewiem poważnego konfliktu.
Uważam, że obowiązek przyjęcia uchodźców należy do państw generujących konflikty na Bliskim Wschodzie, tj. Stany Zjednoczone, Izrael i Francja. Stanowczo sprzeciwiam się przyjmowaniu uchodźców na zasadach finansowania ich pobytu z pieniędzy podatników. Opowiadam się za pomocą prześladowanym chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Uważam jednak, że powinno odbywać się to w ramach prywatnych fundacji.

Jakie poglądy reprezentuje Pani w sprawie relacji Państwo – Kościół? Czy lekcje religii powinny być nadal finansowane z budżetu Państwa. Czy kościół powinien być opodatkowany? Czy konkordat powinien być utrzymany w obecnej formie, czy powinny być w nim wprowadzone zmiany? Jeżeli tak, to co wymaga korekty?
Jestem przeciwna finansowaniu lekcji religii z budżetu państwa. Uważam, że rodzic powinien decydować o tym, co chce wpoić swoim dzieciom. Przecież każdy z nas jest inny. To bezpośrednio szkoły powinny ustalać preferencje swoich klientów. Niestety w obecnym systemie, gdzie ingerencja państwa występuję niemalże w każdym aspekcie życia przeciętnego obywatela, program nauczania jest narzucany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Reformy związane z opodatkowaniem Kościoła muszą iść w parze z radykalnymi zmianami w systemie podatkowym.
Ponadto jestem przeciwko dotowaniu PAT oraz innych placówek oświatowych założonych przez Kościół. Pod warunkiem, że równolegle nastąpi likwidacja dotacji w przypadku innych uczelni wyższych i placówek wychowawczych.

Czy polski system podatkowy wymaga zmian? Jeśli tak to jakich?
Jak powszechnie wiadomo, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią siłę napędową polskiej gospodarki. Tymczasem obecny system podatkowy ogranicza im możliwości rozwoju gospodarczego. Należy go zdecydowanie uprościć i sprowadzić do realizacji funkcji fiskalnej czyli głównej funkcji systemu podatkowego. Niestabilne i skompilowane prawo podatkowe skutkuje powstawaniem sprzecznych przepisów, niejasnych dla przedsiębiorców.
Uważam, że należy zlikwidować podatki dochodowe PIT i CIT. Stanowią niewielkie wpływy fiskalne (ok. 15% wpływów podatkowych). Co więcej, absorbują dużą część czasu pracy urzędników aparatu skarbowego. To nic innego, jak zwykłe marnotrawstwo pieniędzy. Likwidacja podatków dochodowych przyczyniłaby się do spadku cen i wzrostu płac.
Należy zlikwidować także obowiązkowe składki społeczne, będące dużym obciążeniem zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Wierzę, że obywatele Polski doskonale wiedzą, jak zarządzać swoim kapitałem, a ingerencja państwa w tym zakresie to kula u nogi przeciętnego Kowalskiego.
Dodatkowo należy obniżyć VAT i akcyzę do granic dopuszczonych przez UE. Pomimo początkowej obniżki, te podatki muszą być regulowane elastycznie. Wynika to z potrzeby podtrzymania systemu emerytalnego w okresie przejściowym po likwidacji podatków dochodowych. Ewentualna podwyżka VAT, w miarę wzrostu gospodarczego nie będzie stanowić dużego obciążenia dla przeciętnego obywatela.
Podczas rozważań na temat efektywności obecnego systemu podatkowego, należy uwzględnić także regulacje administracyjno – prawne w kontekście aparatu administracji skarbowej. Należy na nowo określić kompetencje urzędników skarbowych i zmniejszyć zakres władzy dyskrecjonalnej.
Ponadto w skutek uproszczenia systemu podatkowego, zmniejszą się koszta obsługi podatków. Równolegle nastąpi również redukcja przerośniętej biurokracji.

Czy jest Pani za obniżeniem wieku emerytalnego? W jakim kierunku powinien ewoluować system emerytalny w Polsce?

Uważam, że zobowiązania emerytalne to ogromny problem. Nowy rząd będzie musiał te zobowiązania przejąć i realizować. Należy przywrócić poprzedni wiek emerytalny sprzed zarządzeń PO-PSL. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe, które wynika z obietnic złożonych przez poprzedni rząd. Jednocześnie należy znieść przymus ubezpieczeń. Zaciągnięte zobowiązania początkowo spłacane będą z pieniędzy z prywatyzacji majątku państwowego i podatku VAT, a w dalszej perspektywie za pomocą podatku celowego, stanowiącego połowę obecnej składki. Obywateli, którym emerytura jeszcze nie przysługuje, zachęcimy do skorzystania z prywatnych ubezpieczeń lub oszczędzania we własnym zakresie, zmieniając proporcje opodatkowania pracy.

Czy polskie górnictwo dalej powinno być dotowane z budżetu Państwa. Czy popiera Pani rozwój Odnawialnych Źródeł Energii? Jeżeli tak to w jakiej formie?

Polskie kopalnie nie mogą być dłużej zarządzane przez polityków. Nierentowne zakłady przynoszą coraz więcej strat. Kryzys polskiego górnictwa wynika z fatalnego zarządzania spółkami węglowymi i ogromnej korupcji w tym sektorze. Należy jak najszybciej sprywatyzować górnictwo z licytacji, a środkami z prywatyzacji zasilić fundusz emerytalny.
Oczywiście popieram rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Jednak nie w formie narzuconej w ramach pakietu energetyczno – klimatycznego, który notabene stanowi ostatni gwóźdź do trumny polskiego górnictwa. Uważam, że zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii ma sens tylko wtedy, kiedy nie stanowi dodatkowego obciążenia budżetu państwa.

Czy na szczeblu administracji samorządowej powinna być wprowadzona kadencyjność (na stanowiskach prezydentów, burmistrzów, wójtów) i dlaczego?

Jestem przeciwna wprowadzenie kadencyjności na szczeblu administracji samorządowej. Niewątpliwie spowodowałoby to dysfunkcjonalność samorządów w realizacji polityk długoterminowych. Jednakże, aby nie dopuścić do pomnażania się sytuacji korupcyjnych, należy z pomocą niezależnych organizacji propagować idee samorządności wśród mieszkańców danego powiatu, aby mogli świadomie i sprawiedliwie rozliczać włodarzy przy urnach, nie dając się zmanipulować.

Czy powiecie legionowskim powinien być szpital? W którym miejscu i w jakiej formie powinien być zorganizowany? Jakie działania zamierzałby Pani podjąć, aby taka placówka w powiecie legionowskim powstała.
Legionowo to pierwsze w Polsce miasto pod kątem gęstości zaludnienia. Na terenie powiatu legionowskiego wciąż powstają nowe osiedla mieszkalne. Nie ulega więc wątpliwości, że szpital to ważna inwestycja. Jestem jednak zwolenniczką prywatyzacji służby zdrowia, a w tym konkretnym przykładzie powstania prywatnego szpitala. Taka inwestycja nie obciążałaby dodatkowo podatnika. Nie ponieślibyśmy kosztów wybudowania szpitala oraz jego amortyzacji. Optowałabym wtedy za zawarciem umowy pomiędzy szpitalem a NFZ w celu powszechnego dostępu do oferowanych tam usług.

Jak powinna być organizowana komunikacja w obrębie aglomeracji warszawskiej. Powinniśmy dalej wspierać rozwój kolei? Skąd powinny być finansowane inwestycje?

Jestem przeciwniczką finansowania transportu z publicznych pieniędzy. Uważam, że należy sprywatyzować przedsiębiorstwa komunikacyjne. Zlikwidowałoby to przerośniętą administrację – ZTM, która generuje niepotrzebne koszta oraz zwiększyłoby elastyczność organizacji.

Jakie inne działania na rzecz powiatu legionowskiego podejmie Pani, jeżeli zostanie Pani posłem wybranym z naszego okręgu wyborczego.

Przede wszystkim pragnę być blisko legionowian, ponieważ to właśnie ich opinie będą warunkować moje działania. Będę aktywnie wspierać legionowski samorząd w działaniach na rzecz naszego powiatu. Ponadto zamierzam udzielać finansowego oraz logistycznego wsparcia dwóm najistotniejszym dla mnie projektom realizowanym na terenie naszego powiatu, mianowicie: spotkania z historykami oraz seria wykładów z podstaw ekonomii. Wierzę, że tego typu działania przyczynią się do rozwoju samorządności i kształtowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Podziel się tą informacją ze znajomymi

Facebook
Google+

komentarze: 5

  1. Poprzednia pani z tej partii podeszła zdroworozsądkowo na tematy dotyczące funkcjonowania społeczności i była zarówno za dobrze zorganizowanym transportem publicznym jak i szpitalem w Legionowie wybudowanym na zdrowych zasadach. Ta pani chce wszystko likwidować i prywatyzować. Jednocześnie twierdzi, że wpływy z CIT i PIT są niewielkie. To kogo będzie stać na szpital? Wszyscy mamy zaczadzieć od spalin ze zdezelowanych autobusów prywatnego zbiorkomu?

  2. doktryna neoliberlana jest tak długo intelektualnie atrakcyjna, jak długo nie weźmie się do ręki Piketty’iego. Eksternalizacja kosztów jest miła acz krótkowzroczna i dlatego tacy kandydaci są krótko-żyjącą błyskotką.
    A Ty Igor do pracy wracaj, Janek ci właśnie usmażył dziś w Sejmie duży rozrost Twojej macierzystej firmy, zostaw prywaciarzy w spokoju 🙂

  3. Tak czytam, i czytam te odpowiedzi. Według mnie? Brak własnego rozumowania. Każda odpowiedź typowa dla wszystkich kandydatów tego ugrupowania.
    „Coraz więcej spośród rodaków ledwo wiąże koniec z końcem”. Co takiego? Każdy z moich znajomych, ich rodzice, dzieci ciężko pracują, fakt, ale bez przesady, opanujmy się, nikt nie umiera z głodu, nie żyje w ubóstwie. Bieda, patologia, itd. istniały zawsze, bez względu na ustrój, pogodę, i porę dnia. Ludziom naprawdę żyje się coraz lepiej. Stać nas na coraz więcej. Trzeba się starać, bo za darmo to nawet w mordę nie dostaniesz. Skończmy te biadolenie, a szczególnie kandydaci. Czekam dalej na kogoś wiarygodnego.

  4. Ludziom żyje się coraz lepiej? Pomimo że większość fabryk w Polsce pozamykali, że lada chwila kopalnie padną? Komu żyje się lepiej? Powiększającej się armii trutniów na urzędniczych cywilnych i mundurowych posadach? Lemingom z warszawskiego Mordoru? Pracownikom banków? Politykom? A co z całą resztą, co z rzeszą młodych w dużej części na śmieciowych umowach?

  5. Prywatyzacja – jak najbardziej, przy zostawieniu minimum publicznego. Prywatyzacja, to zdrowa konkurencja, mniej biurokracji, większa kreatywność obywateli i więcej wolności . Nawis biurokratyczny jest już nie do wytrzymania. To paskudny gorset dla przecietnego Kowalskiego, nadmiar skomplikowanych procedur. Biurokraci wyższego szczebla, których jest od cholery, mają się bardzo dobrze finansowo (opłacani z naszych podatków) i nie dziwota, że chwalą system.