Dzisiaj

23°C
ciśnienie 1019 hpa,

Jutro

25°C
min. 19°C, maks. 28°C
ciśnienie 1024 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 11.1 µg/m3 (44% normy)Ozon gazowy (O3): 35.46 µg/m3 (30% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 7 µg/m3 (2% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 14.8 µg/m3 (7% normy)

Jan Grabiec (PO): Są pieniądze na DK61, będzie kolej do Zegrza. Pracując „drużynowo” osiągniemy cele

Komentowanie wyłączone
Jan Grabiec 2

Jan Grabiec (fot. arch prywatne)

Odpowiedzi na pytania w postawione w naszym kwestionariuszu udzielił także Jan Grabiec, były starosta legionowski, wiceminister Administracji i Cyfryzacji. Legionowski samorządowiec startuje z ostatniego (24) miejsca na liście Platformy Obywatelskiej.

Czy polski rząd postępuje słusznie zgadzając się na przyjęcie uchodźców z Syrii? Dlaczego? Na jakich warunkach powinni być oni przyjmowani? Gdzie powinni być umieszczani? W mniejszych miejscowościach takich jak Legionowo czy większych miastach?

Najlepszą pomocą dla uchodźców będzie głębsze zaangażowanie Unii Europejskiej i USA w przywrócenie pokoju w Syrii. To państwo ma w przyszłości ogromne szanse na harmonijny rozwój i powrót uchodźców. Oczywiście problem uchodźców jest dziś problemem Europy i jako kraj współtworzący Unię musimy uczestniczyć w jego rozwiązaniu. Europa Zachodnia przyjęła w latach 80 setki tysięcy uchodźców z Polski. Dziś w tych samych obozach co kiedyś Polacy przyjmowani są Syryjczycy. W Polsce przyjmować uchodźców będziemy w 11 ośrodkach rządowych, przez które przeszło w ostatnich latach 80 tys. Czeczeńców. Ośrodki są nadzorowane przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Nie ma żadnego powodu, by lokalizować nowe ośrodki gdziekolwiek pod Warszawą. 7 tys. Syryjczyków stopniowo przejdzie przez istniejące placówki. Tym bardziej że po załatwieniu statusu uchodźcy Syryjczycy, podobnie jak Czeczeńcy, wyjadą do zamożniejszych państw Unii.

Jakie poglądy reprezentuje Pan w sprawie relacji Państwo – Kościół? Czy lekcje religii powinny być nadal finansowane z budżetu Państwa. Czy kościół powinien być opodatkowany? Czy konkordat powinien być utrzymany w obecnej formie, czy powinny być w nim wprowadzone zmiany? Jeżeli tak, to co wymaga korekty?

Kościół jest dziś opodatkowany. Konkordat jest umową obustronnie korzystną. Kościoły i religie pełnią bardzo ważne społecznie role i to nie tylko w zakresie prowadzenia instytucji charytatywnych. Religijne uzasadnienie zasad moralnych sprzyja tworzeniu społecznej wspólnoty wartości. W tym zakresie Kościół pełni ogromnie ważną rolę. Niestety politycy często chętnie wykorzystują autorytet Kościoła do legitymizowania swojej działalności. Jeśli Kościół daje wciągnąć się w takie rozgrywki, daje sprowadzić się do roli partyjnego zaplecza, traci własny autorytet i przestaje pełnić rolę wspólnototwórczą.

Czy polski system podatkowy wymaga zmian. Jeżeli tak, to jak w jaki sposób?

System podatkowy jest zbyt skomplikowany. Tysiące urzędników tropią drobne nieprawidłowości, a brakuje ekspertów skutecznie zwalczających wielkie oszustwa. Niestety w dużej mierze dotyczy to całego systemu prawa tworzonego w naszym kraju od 26 lat.

Czy jest Pan za obniżeniem wieku emerytalnego? W jakim kierunku powinien ewoluować system emerytalny w Polsce?

Kłopot z naszym systemem emerytalnym polega na tym, że coraz więcej osób będzie przechodzić na emeryturę, a coraz mniej będzie pracować – to kwestia demografii. Jeśli nie chcemy drastycznie zmniejszać wysokości emerytur i jednocześnie podnosić podatków, musimy dostosować do sytuacji system. Eksperci mówią o tym od 20 lat. Niestety politycy przed obecnym rządem uciekali od trudnych społecznie decyzji i ignorowali problem. Nie można wracać do starego wieku emerytalnego, bo w krótkim czasie mielibyśmy w Polsce kryzys jak w Grecji. Warto natomiast uregulować kwestię osób z długim, ponad 40 letnim stażem pracy – tak jak proponował prezydent Bronisław Komorowski.

Czy polskie górnictwo dalej powinno być dotowane z budżetu Państwa. Czy popiera Pan rozwój Odnawialnych Źródeł Energii? Jeżeli tak to w jakiej formie?

Górnictwo nie powinno być dotowane z budżetu, ale powinno być traktowane przez państwo jak strategiczny zasób energetyczny. Kopalnie powinny być zarządzane przez menadżerów, a nie związkowców. Odnawialne źródła energii to nasza przyszłość i ich stosowanie powinno być popierane przez państwo. OZE będą miały coraz większy udział w miksie energetycznym, jednak jego podstawą jeszcze przez wiele lat będzie węgiel. Ważne, by wprowadzać normy dotyczące jakości węgla, wydajności pieców i promować np. kogenerację jako efektywniejszą formę wytwarzania energii.

Czy na szczeblu administracji samorządowej powinna być wprowadzona kadencyjność  (na stanowiskach prezydentów, burmistrzów, wójtów) i dlaczego?

To wyborcy powinni decydować o tym kto i jak długo pełni wybieralne funkcje.

Czy w powiecie legionowskim powinien być szpital? W którym miejscu i w jakiej formie powinien być zorganizowany? Jakie działania zamierzałby Pan podjąć, aby taka placówka w powiecie legionowskim powstała.

Jako starosta 4 lata temu rozpocząłem przygotowania do budowy szpitala. Zleciłem wykonanie ekspertyz, które potwierdzają, że szpital rejonowy w naszym powiecie jest potrzebny. Pomysł uruchomienia szpitala poparł wojewoda i osoby odpowiedzialne za system ratownictwa medycznego. Pozyskałem też inwestorów, którzy chcą wyłożyć środki na budowę szpitala. Obecnie głównym problemem jest kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozmawiałem o tym kilkakrotnie w ostatnich miesiącach z ministrem zdrowia. Partie ubiegające się obecnie o władzę mają różne pomysły na rozmontowanie obecnego systemu ochrony zdrowia. Nikt więc nie chce obecnie podejmować wiążących decyzji.

Jak powinna być organizowana komunikacja w obrębie aglomeracji warszawskiej. Powinniśmy dalej wspierać rozwój kolei? Skąd powinny być finansowane inwestycje?

Powinniśmy budować zintegrowany system komunikacji w całej aglomeracji warszawskiej. Dlatego ogromnie zależało mi na przyjęciu przez Sejm ustawy o związkach metropolitalnych. Umożliwia ona kompleksowe współdziałanie samorządów przy organizacji komunikacji. Powstanie Metropolii Warszawskiej to wspólny bilet dla wszystkich mieszkańców aglomeracji, niższe ceny biletów i nowe połączenia kolejowe i autobusowe. W przypadku naszego powiatu oznacza włączenie do strefy biletowej Chotomowa i Janówka, a docelowo także Zegrza. SKM mogłaby dojeżdżać do Modlina. Ustawa przewiduje dofinansowanie organizacji komunikacji dodatkowymi środkami z budżetu państwa.
Jeszcze dwa miesiące temu ustawa miała trafić „do kosza”. Cieszę się, że mogłem doprowadzić do porozumienia w tej sprawie przedstawicieli samorządów i posłów. Dzięki przeforsowaniu korzystnych poprawek, powołaniem metropolii są zainteresowani samorządowcy z całej Polski.
Rozmawiałem już z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz i samorządowcami powiatów okołowarszawskich o korzyściach, jakie daje ustawa. Już w najbliższych dniach rozpoczynam organizację spotkań prezentujących samorządom zapisy ustawy. Mam nadzieję, że ich efektem będzie powołanie wkrótce Mertopolii Warszawskiej.

Jakie inne działania na rzecz powiatu legionowskiego podejmie Pan, jeżeli zostanie Pan posłem wybranym z naszego okręgu wyborczego.

Nie chodzi mi o to, by zostać posłem dla samego tytułu. Propozycje kandydowania miałem od kilkunastu lat i za każdym razem wybierałem pozostanie w samorządzie. Dziś jednak wyraźnie widać, że nawet najlepszym samorządowcom bez silnego poparcia nie uda się załatwić spraw, które zależą od rządu czy parlamentu. Dlatego przyjąłem propozycję pracy w ministerstwie i kandydowania na posła.

Udało mi się w ostatnich tygodniach zapewnić środki finansowe i uruchomić przetarg na budowę ul. Zegrzyńskiej. Udało się także zapewnić środki na budowę odcinka DK61 z Michałowa-Reginowa do Zegrza. Udało się zapewnić finansowanie na odbudowę linii kolejowej do Zegrza i podpisać porozumienie o realizacji inwestycji z PKP PLK i Województwem Mazowieckim. Od wielu miesięcy pracowaliśmy nad rozwiązaniem tych problemów – pełniąc funkcję ministra mogłem „dopiąć” ich realizację. Teraz trzeba „przypilnować”, żeby inwestycje szły zgodnie z planem. Oczywiście trzeba jeszcze zadbać o przebudowę DW 631 z Zegrza do Marek. Będę zabiegał o to, żeby zbudować tę drogę nowym śladem wzdłuż linii kolejowej, w oddaleniu od Jeziora Zegrzyńskiego. Wrócę także do kwestii budowy Mostu Legionowskiego (Jabłonna – Łomianki). Sprawa nie jest do załatwienia „od ręki”, ale trzeba o niej stale przypominać, aż znajdą się pieniądze i inwestor.

Bardzo ważne jest też wspieranie samorządów naszego powiatu w realizacji strategii rozwoju, tak żeby rozwijająca się turystyka nad Jeziorem Zegrzyńskim dawała nowe miejsca pracy. Trzeba we współpracy z samorządowcami z powiatu nowodworskiego wykorzystać szansę, jaką jest rozwijające się lotnisko w Modlinie. Wspólnie z samorządowcami z wołomińskiego trzeba zadbać o wschodnią obwodnicę Warszawy i połączenie z nią naszego powiatu. Pracy jest sporo, ale pracując „drużynowo” jesteśmy w stanie stopniowo te cele osiągać.

Podziel się tą informacją ze znajomymi

Facebook
Google+

komentarze: 8

 1. wszystko politycznie poprawne, poza jakimiś pierdołami trudno się przyczepić. I wtedy nasuwa się takie pytanie: skoro to są wszystko takie zdrowo rozsądkowe postulaty, to czym Platforma Obywatelska była tak zajęta przez ostatnich 8 lat, że przypominała sobie o realnych potrzeba obywateli 4 miesiące przed wyborami? To się zaczyna na najniższym poziomie: czy rzeczniczka PO w powiecie powinna mediach opowiadać, że przyjezdni zastawiają Wielkie Miasto Legionowo, skoro sama codziennie przyjeżdża z Chotomowa? Gdzie podziały się mechanizmy samokontroli w PO i czy przypadkiem wynik wyborów będzie odpłatą za takie traktowanie obywateli? Może jednak trzeba zagryźć zęby i poczekać aż wahadło wyczyści obecną koalicję, nawet za cenę Muppet Show w każdych Wiadomościach. Bo po co nam ugrupowanie, które potrzebuje aż 8 lat, żeby wyciągać wnioski typu „system podatkowy jest zbyt skomplikowany i sprzyja nadużyciom”?

 2. edit (po premierze reklamówki PO z młotem): nie mamy o czym gadać, jeśli sięgacie po taką komunikację to naprawdę lepiej podmienić PO na cokolwiek.

 3. ” Dziś w tych samych obozach co kiedyś Polacy przyjmowani są Syryjczycy” – w świetle ostatnich wydarzeń (patrz poniższy link) to stwierdzenie można rozumieć dwojako.

  rmf24.pl/raporty/raport-fala-uchodzcow/najnowsze-fakty/news-imigranci-mieszkaja-na-terenie-kl-buchenwald-tu-nam-dobrze-i,nId,1884645

 4. Jan GRABI AKSAMIT do Senatu – taki baner widziałem. A swoją drogą panie Janie „Zleciłem wykonanie ekspertyz, które potwierdzają, że szpital rejonowy w naszym powiecie jest potrzebny. ” Trzeba było zlecać, płatne jak mniemam, ekspertyzy, nie wystarczyło zapytać mieszkańców powiatu ? Pan z kolegą zawsze przed wyborami „budujecie”: szpitale, pływalnie, tory łyżwiarskie, drogi itp i tak do kolejnych wyborów.

 5. Że „Jan Grabie lub Grabi” to widać na video w artykule zaprezentowali komitet honorowy. Ten co nagrywał nie widział?

 6. Zgadzam się z przedmówcami. Mówiąc „system podatkowy jest zbyt skomplikowany” przyznaje Pan, że przez 8 lat Pana partia nie zrobiła nic żeby go uprościć. Na wszystkie te propozycje, mam jedną odpowiedź: mieliście 8 lat.

 7. Wyborcza kiełbasa w postaci Kolei do Zegrza nam się już przejadła podczas poprzednich wyborów i prawdę mówiąc nieco już się ześmiardła ze starości. Każdy kto śledzi losy tego projektu, a nie czcze obietnice, wie jakie realne szanse ma na realizację Może jeszcze ktoś niezorientowany kupi ten nieświeży już produkt.
  Proszę nie traktować ludzi jak bandę idiotów, chociaż doskonale wiem, że partia pana JG w tym się specjalizuje.
  Myślę, że warto też zdyscyplinować swoich pracowników, bo co poniektórzy już odlecieli i nawet fotki z sejmu sobie wstawiają tacy są pewni, że wypłyną na szerokie wody. Zresztą urzędnik opłacany z bądź co bądź publicznych pieniędzy nie powinien jawnie angażować się w prywatną kampanię żadnego kandydata.

 8. I gdzie ta kolej do Zegrza kłamczuszku podobny do chomika ?
  I jeszcze jedna rada w Telewizji lepiej się nie pokazuj, bo kompletnie nie masz pojęcia jak się tam zachować. Kompromitujesz siebie i ludzi którzy cię wybrali. Wiem, mówili twoi pracownicy w Dziadostwie, że po ostatnim występie w TVP Info było im wstyd za ciebie. Jak się nie ma nic do powiedzenia to lepiej siedzieć cicho, niż śmiać się na cały głos jak ktoś z Pis-u mądrze wypowiada się na wizji. To jest zwykle chamstwo i objaw braku wychowania.