30-lecie Honorowego Krwiodawstwa w Zegrzu

hdk-zegrze_10

16 grudnia br. w Klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Zegrzu.

 

W obchodach uczestniczył Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura, wicestarosta Powiatu Legionowskiego Jerzy Zaborowski, sekretarz Miasta i Gminy w Serocku Tadeusz Kanownik, prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Legionowie Tadeusz Kowalewski, przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Zastępca Komendanta 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ppłk Dariusz Nowakowski, prezes Klubu HDK PCK „Legion” plut. Robert Kowalewski oraz honorowi krwiodawcy – żołnierze Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki i okoliczni mieszkańcy.

 

 

„Honorowe Krwiodawstwo to bardzo ważny aspekt działalności nie tylko Centrum, ale każdej organizacji, instytucji, jednostki wojskowej….30 lat mija gdy w 1986 roku zawiązany został Klub HDK przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności…. Chciałbym Panom pogratulować osiągnięć – jeżeli jest mowa w szerszym środowisku to zawsze się dobrze mówi o Klubie HDK przy Centrum, który działa bardzo prężnie i energicznie, a przede wszystkim życiodajnie.” – powiedział w swoim przemówieniu płk dr Fura do zebranych.

Podczas uroczystości zaprezentowana została historia krwiodawstwa w Zegrzu oraz wręczone były liczne wyróżnienia.

Plut. Robert Kowalewski w ramach obchodów przedstawił także działalność Klubu HDK PCK Legion, który powstał w 2014 roku w Legionowie, ma trzynaście oddziałów w tym jeden internetowy oraz stworzył własne odznaczenie, którego najwyższym stopniem jest „Serce Legionu”. Będzie ono przyznawane za ofiarność członkom i sympatykom tej organizacji. Uroczysta gala, podczas której odbędzie się inauguracja tego wyróżnienia, odbędzie się 20 stycznia 2017 roku w Warszawie. Z dniem 1-grudnia 2016 roku Klub HDK przy CSŁiI został przyłączony do Klubu HDK PCK LEGION jako jeden z oddziałów.

Odczytano również pismo z podziękowaniami Dyrektora Wojskowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ płk. mgr farm. Piotra Klamrowskiego. W ramach obchodów została zorganizowana także wystawa podkreślająca dorobek zegrzyńskiego honorowego krwiodawstwa.

***

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Zegrzu powstał 10 czerwca 1986 r. przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności. Jego założycielem i pierwszym prezesem do 2012 r. był st. chor. sztab. rez. Tadeusz Kowalewski. Po reorganizacji Szkolnictwa Wojskowego w Zegrzu w 1997 r. powstało Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Kontynuacją powstałego Klubu przy WSOWŁ był Klub HDK PCK przy CSŁiI w Zegrzu. Skład pierwszego Zarządu Klubu HDK PCK był następujący: prezes – Tadeusz Kowalewski, wiceprezes – Zbigniew Burkacki, sekretarz – Jacek Ignatiuk, skarbnik – Andrzej Żak, członek – Marek Pawłowski. Od 20 września 2012 roku do 30 listopada 2016 roku Zarząd Klubu HDK PCK przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki stanowiły następujące osoby: prezes – Grzegorz Foryszewski, wiceprezes – Mirosław Posłuszny, sekretarz – Tadeusz Kowalewski, członkowie – Marek Olszewski oraz Wiesław Wesołowski. Okres działalności HDK PCK w Zegrzu został podzielony na dwa etapy – od 1986r. do 1997r. gdy Klub działał przy WSOWŁ. Odbyły się wówczas 72 akcje HDK, w których oddano 2759 litrów krwi. W tym czasie do klubu należało 2613 osób. Drugi okres działalności honorowego krwiodawstwa w Zegrzu to lata od 1998r. do 2016r. gdy Klub działał przy CSŁiI. Zorganizowano wówczas 428 akcji, w których oddano 10 299 litrów życiodajnego płynu. W tym czasie do Klubu należało 16 793 osoby.

Podczas 30 – letniej działalności zorganizowanych było w sumie 501 otwartych akcji poboru krwi, w których krwiodawcy oddali ponad 13 tysięcy litrów krwi, a do Klubu w tym czasie należało ponad 19 tysięcy osób.

Wśród krwiodawców są żołnierze zawodowi, służby zasadniczej i byli żołnierze oraz pracownicy resortu obrony narodowej. Klub HDK PCK jest klubem otwartym dla wszystkich chętnych oddających krew. Honorowym członkiem klubu jest m.in. ks. płk Zenon Surma – Krajowy Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi. W dowód uznania za działalność czerwonokrzyską zegrzyńskim krwiodawcom przyznano m.in.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu (10 odznak), Krzyż Zasługi (14), Kryształowe Serca (6), Odznaki Honorowe PCK, wszystkich stopni i wiele innych wyróżnień, medali, odznak i podziękowań. Wyróżnienia zbiorowe otrzymała Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności (Odznaka Honorowa PCK I i II st.), Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (Odznaka Honorowa PCK III st., Medal Pamiątkowy gen. J. Hallera, Medal Pamiątkowy 50-lecie HDK) oraz Klub HDK PCK (Zbiorowa Odznaka ZHDK I st., II st. oraz III st.).

Istotnym elementem działania jest współpraca z innymi instytucjami, dająca większe możliwości szerzenia jak również prowadzenia profilaktyki zdrowotnej i społecznej. Klub współpracuje z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Fundacją Urszuli Jaworskiej, Stowarzyszeniem Transplantacji Serca, Centrum Zdrowia Dziecka, Klubem HDK PCK przy MPK Poznań i innymi instytucjami. Nawiązał również współpracę z wybitnym polskim kardiochirurgiem, ministrem zdrowia prof. Zbigniewem Religą.

Prowadzone są również systematyczne spotkania z nowo wcielonymi żołnierzami, kadrą zawodową i pracownikami resortu obrony narodowej Centrum. Połączenie idei czerwonokrzyskiej – honorowego krwiodawstwa – honorowego dawstwa szpiku, daje młodym ludziom zasób informacji na w/w tematy oraz świadomość dobrowolnego, honorowego uczestnictwa w oddaniu krwi i szpiku.

Osiągnięcia zegrzyńskiego Klubu można zobaczyć w Sali Tradycji Centrum. Zegrzyńscy krwiodawcy brali udział w wielu imprezach odbywających się w różnych Polski: akcjach poboru krwi, pielgrzymkach, rajdach pieszych i samochodowych, uroczystościach oraz spotkania. Najwięcej krwi oddali następujący honorowi krwiodawcy: Tadeusz Kowalewski – 130 litrów, Zbigniew Maciejak (68) oraz Adam Bednarz (58).

Z dniem 1 grudnia 2016 roku Klub HDK przy CSŁiI został przyłączony jako oddział do Klubu HDK PCK LEGION. Prezesem oddziału został wybrany plut. Robert Kowalewski, a koordynatorem oddziału jest st. chor. sztab. Mirosław Posłuszny.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran