Dzisiaj

13°C
ciśnienie 1016 hpa,

Jutro

15°C
min. 12°C, maks. 15°C
ciśnienie 1015 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 2 µg/m3 (8% normy)Ozon gazowy (O3): 64.32 µg/m3 (54% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 8.3 µg/m3 (2% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 9.4 µg/m3 (5% normy)

Serock. Zabytkowa szkoła stanie się izbą pamięci i tradycji rybackich

Komentowanie wyłączone
Budynek przy Św.Wojciecha 1 w Serocku 002

Budynek dawnej szkoły przy ul. Św. Wojciecha w Serocku (fot. GP/am)

Przekształcenie budynku dawnej szkoły w Serocku na izbę pamięci i tradycji rybackich będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wyniesie 300 tys. zł.

Nie wiadomo jeszcze, kto będzie wykonawcą inwestycji, jednak termin składania ofert minął w piątek. Wiadomo, że do przetargu przystąpiły trzy firmy, a jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena. Inwestycja rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą, a zakończy się nie później niż 28 listopada 2014 r. Przekształcenie starej szkoły, która jest obecnie budynkiem mieszkalnym, na izbę pamięci i tradycji rybackich odbędzie się w ramach projektu: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego.

Czego ma dotyczyć remont?

Prace będą zmierzały do zmiany funkcji obiektu. Konieczne będzie usunięcie wtórnego podziału wnętrza budynku, ponieważ pomieszczenia mieszkalne muszą być zamienione na sale wystawowe. Niezbędne będzie również wprowadzenie pomieszczeń sanitarnych i kotłowni. Planuje się przystosowanie budynku do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. Dlatego będzie wykonana pochylnia oraz spełniająca określone wymagania łazienka. Ponadto istniejąca podłoga zostanie zastąpiona nową – drewnianą. Wyjątek to pomieszczenia sanitarne i kotłownia – tam będą płytki ceramiczne. Przewiduje się także prace ociepleniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wod – kan, C.O. i gazowej oraz elektrycznej. Wymieniony zostanie dach i utworzony ganek od strony ogrodu.

Cele izby pamięci i tradycji rybackich w Serocku

Dotychczas wszystkie dokumenty i eksponaty obrazujące bogatą historię Serocka przechowywane były w różnych miejscach np. w Legionowie. Założenie jest takie, że po remoncie starej szkoły wreszcie znajdzie się dla nich godne miejsce i eksponaty z Serocka będą prezentowane właśnie tam. Serock ma tak bogatą historie, że ekspozycje będą bardzo ciekawe, a izba pamięci i tradycji rybackich stanie się swoistą miniaturą muzeum – przekonuje Bożena Kucharczyk z Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

 

Z projektem obiektu można zapoznać się TU(elewacje boczne) i TU (rzut parteru)