Wieliszew. Kradną kosze i nie odbierają śmieci w terminie

Komentowanie wyłączone
śmieci

Kolejny przetarg na wywóz śmieci w gm. Wieliszew

Mieszkańcy gminy Wieliszew narzekają, że firma „Błysk” nie odbiera od nich śmieci zgodnie z przyjętym harmonogramem. Opóźnienia są kilkudniowe i na dodatek bardzo częste. Zgłaszają swoje reklamacje w UG Wieliszew. Ten zaś zapowiada zastosowanie wobec spółki „Błysk” kar umownych z tytułu niewywiązywania się przez nią ze swoich obowiązków.

 

Nie jeżdżą zgodnie z harmonogramem

Mieszkańcy gminy Wieliszew już od dłuższego czasu narzekają, że firma „Błysk”, która wygrała przetarg na odbiór śmieci w ich gminie, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Skarżą się, że śmieciarki nie jeżdżą zgodnie z harmonogramem. – Przez ponad tydzień wystawiałem przed posesję swój kosz, a następnie go chowałem. Śmieciarki firmy „Błysk” najzwyczajniej w świecie omijają naszą ulicę i w ogóle nie odbierają od nas śmieci – skarżył się ostatnio jeden z mieszkańców ul. Grzybowej z podwieliszewskich Łajsk. – Musimy pilnować swoich koszy, bo kradną je na potęgę – żalił się inny mieszkaniec gminy Wieliszew.

 

Źle segregują śmieci

Mieszkańcy regularnie informują UG Wieliszew o niewywiązywaniu się firmy „Błysk” ze swoich umownych obowiązków. UG Wieliszew wyjaśnia zaś, że ilość zgłaszanych reklamacji w ostatnim czasie znacząco się zmniejszyła. – Nie zawsze reklamacje mieszkańców są zasadne. Wielu z nich bowiem źle segreguje śmieci i dlatego nie są one od nich odbierane – poinformowała Anna Krzyczkowska, kierowniczka Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UG Wieliszew. Wielu mieszkańców ma problem z poprawną segregacją śmieci. Często bowiem zużyte pieluchy i styropian umieszczają w żółtych workach przeznaczonych na plastik, zamiast w pojemniku na odpady zmieszane. Prawidłowość prowadzonej segregacji odpadów komunalnych weryfikowana jest na bieżąco przez pracowników spółki „Błysk” oraz wyrywkowo przez pracowników UG Wieliszew.

 

Kary umowne za zwłokę w realizacji reklamacji

Reklamacje uzasadnione są na bieżąco przekazywane do firmy „Błysk”, która zgodnie z podpisaną z gminą Wieliszew umową ma całą dobę na ich zrealizowanie. Zdarza się jednak, że w realizacji tych reklamacji też pojawiają się opóźnienia. W tych sytuacjach UG Wieliszew zapowiada stosowanie kar umownych wobec wykonawcy. Obecnie zaś ustala wysokość tych kar, których stawek póki co nie podaje do oficjalnej wiadomości. Kary pieniężne mają być potrącane z faktur wystawianych dla UG Wieliszew przez spółkę „Błysk”.

 

Cały czas spływają deklaracje śmieciowe

„Błysk” nie odbiera śmieci zgodnie z harmonogramem, ponieważ sukcesywnie otrzymuje informacje od UG Wieliszew o nowych punktach. – Dodatkowym utrudnieniem jest też to, że do UG Wieliszew spływają jeszcze deklaracje śmieciowe od mieszkańców i z dnia na dzień przybywa nowych punktów, z których firma „Błysk” powinna odebrać śmieci –wyjaśniła Anna Krzyczkowska z Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UG Wieliszew. – Na dzień 8 sierpnia br. do UG Wieliszew złożono ok. 5400 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chęć selektywnego zbierania zadeklarowało ok. 80-90 proc. właścicieli nieruchomości – poinformowała Anna Krzyczkowska, kierowniczka Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UG Wieliszew. – W oparciu o złożone deklaracje szacunkowa wysokość miesięcznej opłaty śmieciowej należna gminie Wieliszew wynosi ok. 115 tys. zł – dodała Anna Krzyczkowska.

 

Posesje nie są czytelnie oznakowane

Również sama spółka „Błysk” przyznaje, że ma spore kłopoty z odbiorem śmieci w gminie Wieliszew. Jacek Łabędź, kierownik filii „Błysku” z Nowego Dworu Mazowieckiego wyjaśnia, że jego pracownicy poznają dopiero ten dość rozległy teren gminy Wieliszew, a najwięcej kłopotów sprawia im dojazd do nieoznakowanych posesji. – Ok. 20-30 proc. posesji na terenie gminy Wieliszew nie jest czytelnie oznakowanych, co uniemożliwia naszym pracownikom odszukanie ich i co za tym idzie odebranie z nich śmieci – wyjaśnił Jacek Łabędź, kierownik filii „Błysku” z Nowego Dworu Mazowieckiego. – W ciągu jednego dnia musimy obsłużyć ok. 500-600 posesji z terenu gminy. Nie znając ich dokładnych adresów, nie jesteśmy w stanie zrobić tego punktualnie – dodał Jacek Łabędź. Pomimo wielokrotnych apeli UG Wieliszew, proszących mieszkańców gminy o wyraźne i czytelne oznakowanie swoich posesji i informacji przekazanych im, jak powinni to zrobić, nadal wiele gminnych nieruchomości tego nie uczyniło.

 

Wystawiają śmieci za późno

Śmieciarki „Błysku” zaczynają pracę ok. godz. 8 rano, a mieszkańcy często z opóźnieniem wystawiają swoje kosze przed posesje. Powoduje to, że danego dnia te śmieci nie są od nich odbierane. UG Wieliszew również wielokrotnie apelował do mieszkańców, aby wystawiali oni swoje śmieci przed posesje już na godz. 7 rano, tak aby pracownicy „Błysku” mogli je w danym dniu odebrać.

 

GPS-y i kamery mają zapewnić lepszą pracę

Pracę firmy „Błysk” zobowiązany jest na co dzień kontrolować m.in. UG Wieliszew np. poprzez objazdy terenu. Również sama spółka „Błysk” zobowiązana jest do udostępniania pracownikom urzędu odczytów z GPS-ów swoich śmieciarek. Aby zapewnić lepsze weryfikowanie jakości swojej pracy, śmieciarki „Błysku” mają być dodatkowo wyposażone w kamery.

 

Kradną pojemniki na śmieci

Mieszkańcy gminy Wieliszew pilnują swoich pojemników na odpady jak oka w głowie, bowiem zdarzają się ich nagminne kradzieże. Ze względu na to, że to każdy właściciel posesji został zobowiązany do zaopatrzenia się w odpowiedni pojemnik na śmieci, wielu z nich po prostu tego nie zrobiło z powodów głównie finansowych. Pojemniki w promocyjnych cenach można było kupić lub wydzierżawić m.in. od spółki „Błysk”. Nie każdy mieszkaniec to jednak zrobił. – Odpady z terenu gminy Wieliszew odbierane są zarówno z pojemników standardowych – 120 l, 240 l, 1100 l, jak również z posiadanych przez wielu mieszkańców niestandardowych – okrągłych 110 l. Gmina nie stosuje kar za posiadanie innego pojemnika niż standardowy – wyjaśniła Anna Krzyczkowska z UG Wieliszew.

 

Najwięcej osób mieszka w domkach jednorodzinnych

Z zabudowy wielorodzinnej, w tym od zarządców wspólnot mieszkaniowych, złożonych zostało 55 deklaracji, a wysokość miesięcznego podatku śmieciowego z tego tytułu wyniesie nieco ponad 17,5 tys. zł. Z deklaracji złożonych z domków jednorodzinnych zamieszkałych na stałe i czasowo zaś, w tym z domków letniskowych i z działek rekreacyjnych wynika, że mieszka w nich ok. 9158 osób. Szacuje się, że kwota miesięcznej opłaty śmieciowej z tych nieruchomości wyniesie nieco ponad 97 tys. zł – obszernie wyjaśniła na początku sierpnia br. Anna Krzyczkowska z UG Wieliszew. UG Wieliszew zapewnił jednocześnie, że deklaracje spływają na bieżąco, zaś on sam weryfikuje ich prawdziwość, czy też brakującą ich ilość głównie w oparciu o zbiór ewidencji ludności. Według informacji uzyskanych w gminie, liczba zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 lipca br. wyniosła 11472 osoby, zaś na pobyt czasowy 344 osoby. Z kolei liczba gminnych nieruchomości jest weryfikowana przez UG Wieliszew w oparciu o zbiory podatkowe.

ms