Dzisiaj

19°C
ciśnienie 1025 hpa,

Jutro

19°C
min. 10°C, maks. 22°C
ciśnienie 1021 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 7.1 µg/m3 (28% normy)Ozon gazowy (O3): 47.47 µg/m3 (40% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 5.9 µg/m3 (2% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 9.2 µg/m3 (5% normy)

Legionowski indeks SMOGU

Legionowski indeks SMOGU informuje o poziomach zanieczyszczenia powietrza. Skala liczbowa indeksu zawiera się pomiędzy 1 (powietrze czyste), a 10 (powietrze bardzo zanieczyszczone). Indeks został podzielony na cztery pasma: niski, umiarkowany, wysoki, bardzo wysoki.

Na podstawie pasma indeksu, mieszkańcy mogą podejmować bardziej świadome decyzje związane z aktywnością fizyczną na świeżym powietrzu.

Pasma indeksu

niski

1, 2, 3
Pasmo niskie oznacza, że aktywność na świeżym powietrzu mogą podejmować wszyscy bez żądnych ograniczeń.
 
 

umiarkowany

4, 5, 6
Pasmo umiarkowane oznacza, że aktywność na świeżym powietrzu mogą podejmować osoby w pełni zdrowe. Osoby starsze, małe dzieci oraz osoby cierpiące na schorzenia układu krążeniowego oraz oddechowego powinny rozważyć ograniczenie wysiłku fizycznego poza pomieszczeniami.
 
 

wysoki

7, 8, 9
Pasmo umiarkowane oznacza, że osoby zdrowe powinny rozważyć ograniczenie wysiłku fizycznego poza pomieszczeniami. Osoby starsze, małe dzieci oraz osoby cierpiące na schorzenia układu krążeniowego oraz oddechowego powinny unikać przebywania na dworze.
 
 

bardzo wysoki

10
Pasmo umiarkowane oznacza, że wszyscy powinni unikać przebywania na dworze. Osoby starsze, małe dzieci oraz osoby cierpiące na schorzenia układu krążeniowego oraz oddechowego mogą mieć trudności z oddychaniem i/lub mogą wymagać konsultacji lekarskiej.
 
 
Indeks jest wyliczany w oparciu o dane z czujników GIOŚ/WIOŚ oraz czujników własnych. Indeks jest wyliczany na podstawie stężenia poniższych substancji:

  • dwutlenek azotu (NO2)
  • dwutlenek siarki (SO2)
  • ozon (O3)
  • pyłu zawieszonego o ziarnach <2,5μm (PM 2,5 ) oraz ziarnach <10μm (PM 10 )

Indeks jest wyliczany na podstawie norm i wytycznych Unii Europejskiej (UE), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).