Dzisiaj

19°C
ciśnienie 1025 hpa,

Jutro

19°C
min. 10°C, maks. 22°C
ciśnienie 1021 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 7.7 µg/m3 (31% normy)Ozon gazowy (O3): 49.51 µg/m3 (41% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 5.9 µg/m3 (2% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 9.1 µg/m3 (5% normy)

Chcieli zmienić rozkład sił w Radzie Powiatu. Jabłonna zyska, a Legionowo straci jeden mandat?

starostwo-powiatowe-legionowo_07

Starostwo Powiatowe w Legionowie (fot. GP/kg)

 

Radni powiatowi reprezentujący gminę Jabłonna chcieli, by ta stanowiła odrębny okręg i miała dodatkowego przedstawiciela w radzie. Po dokładnych wyliczeniach okazało się, że z częścią tych planów trzeba będzie jeszcze poczekać.
Wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej adresowany do zarządu powiatu został przygotowany 20 kwietnia, tak by mógł trafić na jego najbliższe posiedzenie. – My, niżej podpisani radni Powiatu Legionowskiego wzywamy Zarząd Powiatu Legionowskiego do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej mającej na celu dostosowanie podziału powiatu na okręgi wyborcze do obecnej sytuacji demograficznej. Zmiana będzie polegała na uznaniu znajdujących się obecnie w ramach jednego okręgu wyborczego gmin Jabłonna i Wieliszew za odrębne okręgi wyborcze – czytamy w przygotowanym dokumencie.

Co się zmieniło

Do tej pory liczba radnych powiatowych przypadających na gminę Wieliszew to dwa. Ponieważ nie może istnieć jako samodzielny okręg wyborczy gmina mająca mniej niż trzech przedstawicieli w radzie powiatu, dlatego na mocy odpowiednich przepisów oraz uchwały rady powiatu w jeden okręg wyborczy połączono gminy Wieliszew i Jabłonna. Podział na okręgi wyborcze, co do zasady jest stały, jednak przy znaczących zmianach liczby ludności istnieje możliwość ustalenia nowego podziału. Zdaniem radnych wnioskodawców w ostatnich 4 latach takie zmiany demograficzne na terenie powiatu legionowskiego zaszły. Liczba mieszkańców powiatu wzrosła o 4 000. Do tego w samym Legionowie nastąpił ich spadek, zaś największy wzrost liczby ludności nastąpił właśnie w gminach połączonych w jeden okręg, czyli Wieliszew i Jabłonna. Obecnie gmina Wieliszew może już istnieć jako samodzielny okręg wyborczy z 3 miejscami w radzie powiatu. Taka zmiana będzie mogła nastąpić w kadencji 2018 – 2023.

 

 

Zabrakło na czwartego radnego

Z wyliczeń uwzględniających nowe dane demograficzne wynika nie tylko możliwość rozdzielenia gmin Jabłonna i Wieliszew na 2 osobne okręgi wyborcze, ale również fakt, że gmina Jabłonna powinna uzyskać kolejnego przedstawiciela w Radzie Powiatu. Oznaczałoby to zwiększenie liczby radnych do 24, co nie jest możliwe ze względu na zapisy ustawy o samorządzie powiatowym, które pozwalają na zwiększenie liczby radnych o dwóch dopiero po przekroczeniu liczby mieszkańców o kolejne 20 000. Ze zwiększeniem liczby przedstawicieli mieszkańcy tej gminy będą musieli poczekać jeszcze jedną kadencję. Jeśli utrzyma się obecny trend demograficzny to nastąpi to najprawdopodobniej kosztem Legionowa. To spowoduje jeszcze jedną zmianę, Legionowo stanie się wtedy jednym okręgiem. Takich przetasowań można się spodziewać dopiero po wyborach samorządowych w 2023 roku.
Wniosek podpisany przez sześciu radnych Grzegorza Kubalskiego, Zbigniewa Garbaczewskiego, Olgę Muniak, Annę Gajewską, Agnieszkę Powałę i Janinę Osińską, powinien być procedowany na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu, które planowane jest w tym tygodniu.