Dzisiaj

16°C
ciśnienie 1026 hpa,

Jutro

19°C
min. 10°C, maks. 22°C
ciśnienie 1021 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 7.7 µg/m3 (31% normy)Ozon gazowy (O3): 49.51 µg/m3 (41% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 5.9 µg/m3 (2% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 9.1 µg/m3 (5% normy)

Największe wysypisko śmieci w Polsce na granicy powiatu?

Heavy machinery at the Robin Hood Bay landfill

ColinD13 on Foter.com / CC BY

W Jaskółowie, tuż przy granicy z gminą Serock, ma powstać największe w Polsce wysypisko śmieci. Władze powiatu legionowskiego apelują do Wojewody Mazowieckiego, Starosty Nowodworskiego i Burmistrza Nasielska o niedopuszczenie do budowy tego składowiska.

Inwestor, który chce stworzyć w Jaskółowie wysypisko śmieci, aktualnie stara się o pozwolenie na budowę. Po tym, jak te informacje dotarły do władz Powiatu Legionowskiego, Rada Powiatu wyraziła swoje zaniepokojenie tym faktem. – Przedsięwzięcie będzie miało doniosły niekorzystny wpływ na standard życia mieszkańców, ich zdrowie i bezpieczeństwo  oraz znacząco ograniczy perspektywy i dynamikę rozwoju powiatu legionowskiego, w tym rozwój turystyki wokół Jeziora Zegrzyńskiego – czytamy stanowisku powiatu.

 

 

 

Wysypisko miałoby powstać przy granicy gmin Nasielsk i Serock, 8 km od Dębego i 12 km od Serocka. Miałoby to być największe w Polsce składowisko odpadów komunalnych. Jego planowana powierzchnia to 50 ha. Zakład składałby się z sortowni odpadów komunalnych i surowców, hali do wytwarzania paliwa alternatywnego, kompostowni odpadów biodegradowalnych, magazynu odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych, segmentu do demontażu odpadów wielkogabarytowych, segmentu do demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów, składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Starosta legionowski nie był informowany o planowanym przedsięwzięciu, jak również nikt nie konsultował lokalizacji oraz zasięgu oddziaływania planowanego składowiska odpadów komunalnych. W żadnych procedurach administracyjnych Starosta Legionowski nie był stroną, ani też nie otrzymał do wiadomości żadnych decyzji administracyjnych – czytamy w uzasadnieniu do stanowiska Rady Powiatu.