Dzisiaj

19°C
ciśnienie 1010 hpa,

Jutro

21°C
min. 16°C, maks. 24°C
ciśnienie 1008 hpa,
Poziom zanieczyszczenia powietrza:Pył zawieszony PM 2.5: 1.7 µg/m3 (7% normy)Ozon gazowy (O3): 32.37 µg/m3 (27% normy)Dwutlenek siarki (SO2): 8.7 µg/m3 (2% normy)Dwutlenek azotu (NO2): 16.9 µg/m3 (8% normy)

Serock. Do 2022 Serock 30 mieszkań komunalnych

Komentowanie wyłączone
Jadwisin_Konwaliowa_2_nowy_budynek_komunalny_03

Jadwisin, ul. Konwaliowa (fot. GP/sch)

 

Dokładnie 125 spraw mieszkaniowych oczekuje obecnie na załatwienie w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, w tym 107 wniosków o przydział mieszkania, 14 podań o zamianę oraz cztery wyroki sądowe orzekające o przyznaniu prawa do lokalu socjalnego.

Rzeczywiste potrzeby mogą być znacznie mniejsze, ponieważ niektórzy rozwiązali już swoje problemy bytowe w inny sposób, a część wnioskodawców nie spełnia kryteriów przydziału lokum magistrackiego. Przed wydaniem decyzji wnioski będą weryfikowane – zapewnił reportera Gazety Powiatowej Tadeusz Kanownik, sekretarz UMiG.

W ostatni dzień listopada radni Serocka uchwalili pięcioletni program gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy, w tym założenia planu remontów i modernizacji, polityki czynszowej oraz inwestycji.

Stan posiadania

Aktualnie samorząd włada 204 lokalami o średniej powierzchni użytkowej 31,5 metra kwadratowego. Większość z nich znajduje się w samym mieście, jedynie 22 leżą w innych miejscowościach. Zasób to różnorodny, tak pod względem wielkości poszczególnych obiektów, jak i ich standardu. Cezurą jest rok 2004, po którym powstała blisko trzecia część, czyli 66 lokali. Są to mieszkania zapewniające lokatorom pełen komfort i dostęp do udogodnień cywilizacyjnych.

Nie można tego powiedzieć o każdym z pozostałych, spośród których część jest położona w strefie podlegającej opiece konserwatora zabytków, a niektóre są same zabytkami kultury. To oznacza, po prostu, że są stare i zamieszkiwanie w nich nie należy do przyjemności.

 

 

Lokale socjalne

Ustawowa definicja określa, że to lokale nadające się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, w których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 metrów kwadratowych, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 10 metrów. W dodatku obiekt może być o obniżonym standardzie. Krótko mówiąc dopuszcza się wysokie zagęszczenie lub złe warunki albo oba te dopusty naraz. Na osłodę pozostaje czynsz obniżony do jednej czwartej wysokości stawki bazowej. W Serocku jest 49 mieszkań socjalnych, czyli co czwarty lokal komunalny posiada taki status.

Remonty

Pięcioletni program remontów pochłonie blisko milion dwieście tysięcy złotych. Na bieżące naprawy i konserwację będzie przeznaczona jedna trzecia środków, a pozostałe zostaną wydane na takie zadania, jak: odwodnienie piwnic (Pułtuska 17B i Polna 51), wykonanie przyłączy i wewnętrznej instalacji gazowej (Nasielska 1, Pułtuska 39, 41, 43 i 45), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (Kościuszki 1), remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej (Kościuszki 12 i 14, Niska 1, Wyzwolenia 7, 23 i 23A), odnowienie elewacji (Pułtuska 17B), remont klatek schodowych (Rynek 14, Kościuszki 12, 13, 13A i 14, Niska 1, Wyzwolenia 7) i zagospodarowanie terenu posesji (Niska 1).

Ktoś zawinił

Dziwić może obecność na liście remontów nowych bloków przy ulicy Polnej oraz Pułtuskiej, gdzie usuwana będzie identyczna usterka – woda w piwnicy. Skąd się tam wzięła? Domy znajdują się na wysokim brzegu skarpy narwiańskiej i na pewno nie przyczynia się do tej sytuacji rzeka. Ciekawe, co mają do powiedzenia projektant i wykonawca budynków oraz realizator badań geotechnicznych, który sprawdzał warunki posadowienia, a także inspektor nadzoru odpowiedzialny za każdą z inwestycji. Nie wspominam o inwestorze, bo ten, jak widać, poczuwa się do odpowiedzialności i zaplanował działania zaradcze. Tylko na czyj koszt?

Inwestycje

W latach 2018 – 2020 planuje się budowę dwóch budynków komunalnych. Pierwszy będzie oddany do użytku za dwa lata, w 2019 roku w Jadwisinie przy ulicy Konwaliowej. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny mieszczący 14 lokali. Drugi z szesnastoma mieszkaniami ma być wybudowany w Serocku przy ulicy Pułtuskiej do 2022 roku. Inwestycje pochłoną blisko cztery miliony złotych. Oznacza to, że średni koszt nowego mieszkania komunalnego w nadchodzącej pięciolatce wyniesie w przybliżeniu 130 tysięcy złotych.

30 mieszkań w pięć lat. Można dywagować – dużo to czy mało. Gazeta Powiatowa poprosiła o komentarz Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Artura Borkowskiego, który lokalne potrzeby opisał następująco: – Kiedy ostatnio oddawane było do użytku kilkanaście nowych mieszkań komunalnych, zgłosiło się dziesięciokrotnie więcej chętnych, dokładnie 160 rodzin. W magistracie cały czas czeka na rozpatrzenie z górą sto podań o przydział dachu nad głową. – mówi przewodniczący Borkowski. Jego słowa nie pozostawiają złudzeń – głód mieszkaniowy w Serocku jest jeszcze daleki od zaspokojenia.

Bilans

Zasoby komunalne zmniejszą się w tym samym okresie o 10 lokali, które mają być sprzedane dotychczasowym najemcom. Przy transakcjach będzie zachowany system zniżek w wysokości 50 lub 60%, w zależności od tego, czy wpłata należności będzie jednorazowa, czy rozłożona na raty. Sprzedaż lokali stanowi jedno ze źródeł finansowania gminnej gospodarki mieszkaniowej i jest popierana przez władze, jako element przejmowania przez obywateli odpowiedzialności za mienie, z którego korzystają. Nie od dziś wiadomo, że nikt nie dba lepiej od prywatnego właściciela. Stąd gmina będzie dążyć do przekazania we władanie lokatorów wszystkich swoich zasobów.

Czynsze

Opłaty wnoszone przez lokatorów stanowią główne źródło finansowania gminnej gospodarki komunalnej. Sytuacji nie ułatwia ściągalność czynszu na poziomie 87%. Rosnące koszty utrzymania budynków muszą doprowadzić w nadchodzących latach do rewizji obowiązujących stawek. Autorzy programu zapewniają, iż władze gminy zrobią wszystko, by chronić najuboższych lokatorów, którzy są dodatkowo zabezpieczeni przez zapisy ustawy narzucającej górny limit stawek bazowych na poziomie 3% średniej wartości odtworzeniowej metra kwadratowego budynku w województwie.

Ekologia to też pieniądz

Gmina chce walczyć ze smogiem. Przewidywana wymiana blisko osiemdziesięciu pieców węglowych na jednostki gazowe spowoduje odczuwalne zmniejszenie emisji spalin i pyłów. Poprawę jakości powietrza odczuje każdy mieszkaniec Serocka i środowisko naturalne. Lecz to nie wszystko. Realizacja działań proekologicznych jest wspierana przez Unię Europejską i programy krajowe, dzięki czemu inwestycja ma szansę uzyskania znaczącego wsparcia finansowego.